Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Beibele Inthaneteng | PHETOLELO YA LEFASE LE LEFSA YA MANGWALO A MAKGETHWA

Lefitiko 11:1-47

11  Jehofa a bolela le Moshe le Arone a re go bona:  “Botšang bana ba Isiraele le re: ‘Diphedi tšeo le ka di jago+ mo go diphoofolo ka moka tše di lego lefaseng šidi:  Mo go diphoofolo le ka ja sephedi se sengwe le se sengwe seo se otlago le seo se pharogilego ditlhako gomme ditlhako tšeo di tšwile diripa tše pedi.+  “‘Mo go tšeo di otlago le tšeo di pharogilego ditlhako, tše di latelago ke tšona feela tšeo le sa swanelago go di ja: kamela ka gobane e a otla eupša ga e na ditlhako tšeo di pharogilego. Mo go lena ga se ya hlweka.+  Le pela+ le se ke la e ja ka gobane e a otla eupša ga e na ditlhako tšeo di pharogilego. Mo go lena ga se ya hlweka.  Le mmutla+ le se ke la o ja ka gobane o a otla eupša ga o na ditlhako tšeo di pharogilego. Mo go lena ga se wa hlweka.  Le kolobe+ le se ke la e ja ka gobane e na le ditlhako tšeo di pharogilego tšeo di tšwilego diripa tše pedi, eupša ga e otle. Mo go lena ga se ya hlweka.  Le se ke la ja nama le ge e le efe ya tšona, e bile le se ke la kgoma ditoto tša tšona.+ Mo go lena ga se tša hlweka.+  “‘Tšeo le ka di jago mo go se sengwe le se sengwe seo se lego ka meetseng šidi:+ Se sengwe le se sengwe seo se phelago ka meetseng, ka mawatleng le melapong seo se nago le maphegwana le dikgapetla,+ seo le ka se ja. 10  Se sengwe le se sengwe seo se phelago ka mawatleng le melapong seo se se nago maphegwana le dikgapetla, e ka ba e le se sengwe le se sengwe sa diphedinyana tšeo di sepelago ka bontši tše di phelago ka meetseng le ge e le sephedi se sengwe le se sengwe seo se phelago ka meetseng, mo go lena ke diila. 11  Ee, mo go lena e be diila. Le se ke la ja nama le ge e le efe ya tšona,+ le gona le hlasweng ditoto tša tšona. 12  Se sengwe le se sengwe seo se phelago ka meetseng seo se se nago maphegwana le dikgapetla, mo go lena ke seila. 13  “‘Tše di latelago ke tšeo le tlago go di ila mo go dinonyana.+ Di se ke tša jewa, ke diila. Tšona ke ntšhu,+ leaka le lenong le leso, 14  mohuta o mongwe le o mongwe wa sepekwa se sehwibidu+ le mohuta o mongwe le o mongwe wa sepekwa se seso, 15  legokobu+ le lengwe le le lengwe go ya ka mehuta ya lona, 16  mpšhe,+ leribiši, kukuku le segotšane go ya ka mehuta ya tšona, 17  leribiši le lenyenyane, komorente le leribiši la ditsebe tše telele,+ 18  lepidibidi, mogole le lenong,+ 19  mogolodi, kokolohute go ya ka mehuta ya yona, hupu le mankgagane.+ 20  Se sengwe le se sengwe sa diphedinyana tšeo di nago le maphego tše di sepelago ka bontši, seo se gatago ka maoto a mane, mo go lena ke seila.+ 21  “‘Mo go diphedinyana ka moka tšeo di nago le maphego tše di sepelago ka bontši, tšeo di gatago ka maoto a mane, tšeo di nago le maotwana a go pharuma ao a lego ka godimo ga maotwana a mangwe a tšona, e lego maotwana a go pharuma fase, tše di latelago ke tšona feela tšeo le ka di jago. 22  Mo go tšona, tšeo le ka di jago šidi: segongwane go ya ka mehuta ya sona,+ tšie e jewago+ go ya ka mehuta ya yona, setsentsere go ya ka mehuta ya sona le ditšie tša mehuta ka moka+ tša go se fofe. 23  Diphedinyana ka moka tšeo di nago le maphego tše di sepelago ka bontši, tšeo di nago le maoto a mane, le di ile.+ 24  Tšona tšeo le tla itšhilafatša ka tšona. Yo mongwe le yo mongwe yo a kgwathago ditoto tša tšona e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.+ 25  Yo mongwe le yo mongwe yo a rwalago setoto le ge e le sefe sa tšona a hlatswe diaparo tša gagwe,+ e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa. 26  “‘Diphoofolo le ge e le dife tšeo di pharogilego ditlhako eupša ditlhako tšeo di se tša pharogela ruri e bile di sa otle, mo go lena ke tše di sa hlwekago. Yo mongwe le yo mongwe yo a di kgwathago e tla ba yo a sa hlwekago.+ 27  Ge e le sephedi se sengwe le se sengwe se se sepelago ka marofa a sona mo go diphedi tšohle tše di sepelago ka maoto ka moka a mane, mo go lena ke tše di sa hlwekago. Yo mongwe le yo mongwe yo a kgwathago ditoto tša tšona e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa. 28  Yo a rwalago ditoto tša tšona+ a hlatswe diaparo tša gagwe,+ e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa. Mo go lena ke tše di sa hlwekago. 29  “‘Mo go lena tše di sa hlwekago go digagabi tše di gagabago mo fase+ ke tše di latelago: serunya, legotlo+ le mekgaditswane go ya ka mehuta ya yona, 30  kgwankgwarapa, legopane, polomeetse, kgetwane le leobu. 31  Go digagabi+ ka moka, mo go lena tšona tšeo ga se tša hlweka. Yo mongwe le yo mongwe yo a di kgwathago di hwile e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.+ 32  “‘Bjale selo le ge e le sefe seo di hwelago go sona e be seo se sa hlwekago, e ka ba e le sebjana sa kota+ goba seaparo goba letlalo+ goba mokotla.+ Sebjana le ge e le sefe seo le se dirišago se tsenywe ka meetseng, e be seo se sa hlwekago go fihla mantšiboa gomme e tla ba gona se hlwekago. 33  Ge se ka hwela ka sebjaneng le ge e le sefe sa letsopa,+ gona selo sefe goba sefe seo se lego ka gare ga sona e tla ba seo se sa hlwekago, gomme sebjana seo sona le se pšhatlaganye.+ 34  Sejo sa mohuta le ge e le ofe seo se ka jewago seo se tšhetšwego ke meetse a tšwago go sona e tla ba seo se sa hlwekago, gomme seno le ge e le sefe seo se ka nwelwago ka sebjaneng seo e tla ba seo se sa hlwekago. 35  Selo se sengwe le se sengwe seo ditoto tša tšona di ka welago go sona e tla ba seo se sa hlwekago; e ka ba sebešo goba sebeo sa sebjana, se senywe. Ke tšeo di sa hlwekago gomme mo go lena e tla ba tše di sa hlwekago. 36  Ke feela mothopo le mogobe wa meetse tšeo di tlago go dula di hlwekile, eupša mang le mang yo a kgwathago ditoto tša tšona e tla ba yo a sa hlwekago. 37  Ge setoto le ge e le sefe sa tšona se ka wela godimo ga peu le ge e le efe ya semela seo se sa tlago go bjalwa, gona peu yeo e hlwekile. 38  Eupša ge e ba peu yeo e ka tšhelwa meetse gomme se sengwe sa ditoto sa wela godimo ga yona, gona ke selo seo se sa hlwekago go lena. 39  “‘Bjale ge e ba phoofolo le ge e le efe ya lena e jewago e ka hwa, gona yo a kgwathago setoto sa yona e tla ba yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa.+ 40  Yo a jago+ le ge e le sefe sa ditoto tša tšona a hlatswe diaparo tša gagwe, e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa; yo a rwalago ditoto tša tšona a hlatswe diaparo tša gagwe gomme e be yo a sa hlwekago go fihla mantšiboa. 41  Segagabi se sengwe le se sengwe se se gagabago mo fase, ke seila.+ Se se ke sa jewa. 42  Ge e le sephedi se sengwe le se sengwe seo se gagabago ka mpa+ le sephedi se sengwe le se sengwe seo se sepelago ka maoto a mane goba sa maoto a palo le ge e le efe ya go feta yeo mo go digagabi ka moka tše di gagabago mo fase, le se ke la se ja ka gobane ke seila.+ 43  Le se ke la dira gore meoya ya lena e be e hlaswegago ka baka la segagabi le ge e le sefe seo se gagabago; le se ke la itšhilafatša ka tšona gomme tša dira gore le be bao ba sa hlwekago.+ 44  Gobane ke nna Jehofa Modimo wa lena;+ le ikgethagatšeng le be ba bakgethwa,+ ka gobane nna ke yo mokgethwa.+ Ka gona le se šilafatše meoya ya lena ka sephedi le ge e le sefe se se gagabago mo fase. 45  Gobane ke nna Jehofa yo a le eteletšego pele go tšwa nageng ya Egipita gore ke bontšhe gore ke nna Modimo wa lena;+ le be ba bakgethwa+ ka gobane nna ke yo mokgethwa.+ 46  “‘Woo ke wona molao wa mabapi le phoofolo, nonyana le sephedi se sengwe le se sengwe seo se phelago ka meetseng+ le mabapi le segagabi le ge e le sefe se se gagabago mo fase, 47  e le gore go be le phapano+ magareng ga se se sa hlwekago le se se hlwekilego le phapano magareng ga sephedi se se jewago le sephedi seo se sa jewego.’”

Mengwalo ya tlase