Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Hesekiele 40:1-49

40  Ka ngwaga wa masomepedi-hlano wa ge re le bothopša,+ mathomong a ngwaga, ka letšatši la lesome la kgwedi, ngwageng wa lesomenne ka morago ga ge motse o phušotšwe,+ ka lona letšatši leo seatla sa Jehofa se ile sa ba godimo ga ka+ e le gore a nkiše lefelong le lengwe.+  A nkiša nageng ya Isiraele ke le diponong tša Modimo gomme a feleletša a ntudišitše godimo ga thaba e teleletelele,+ moo go bego go na le selo seo e kego ke moago wa motse ka thoko ya borwa.+  Ge a nkišitše moo, ka bona monna yoo ponagalo ya gagwe e bego e swana le ya koporo.+ O be a swere thapo ya lodi ka seatleng sa gagwe gotee le lehlaka la go ela+ gomme a eme kgorong.  Monna yoo a thoma go bolela le nna a re: “Morwa wa motho,+ iponele ka mahlo a gago, o ikwele ka ditsebe tša gago gomme o bee pelo ya gago dilong ka moka tšeo ke go bontšhago tšona, ka gobane o tlišitšwe mo gore ke go bontšhe tšona. Tšohle tšeo o di bonago o di botše ba ntlo ya Isiraele.”+  Ka bona go na le morako go dikologa ntlo yeo. Ka seatleng sa monna yoo go be go na le lehlaka la go ela la dikubiti tše tshela, leo kubiti* ya lona e tee e bego e okeditšwe ka bophara bja seatla. Ke moka a ela bophara bja morako woo, ya ba moelo wa lehlaka letee;* bophagamo bja wona e le moelo wa lehlaka letee.  Ke moka a tla kgorong yeo e lebeletšego ka bohlabela+ gomme a rotoga ka manamelo a yona. A ela mojako wa kgoro yeo,+ bophara bja wona ya ba lehlaka letee, a ba a ela le o mongwe, bophara bja wona ya ba lehlaka letee.  Lefelo la mohlapetši e be e le botelele bja lehlaka letee le bophara bja lehlaka letee gomme monabo wa magareng ga mafelo a bahlapetši+ e be e le dikubiti tše hlano; mojako wa kgoro wo o lego hleng ga mathudi a lego ka gare a kgoro e be e le lehlaka letee.  A ela mathudi a lego ka gare a kgoro, ya ba lehlaka letee.+  Bjale a ela mathudi a kgoro, ya ba dikubiti tše seswai; dikokwane tša ka mathoko ga yona ya ba dikubiti tše pedi; mathudi ao a kgoro a be a le ka gare. 10  Mafelo a bahlapetši a kgoro ye e lebeletšego ka bohlabela e be e le a mararo ka lehlakoreng le lengwe le a mararo ka go le lengwe. A mararo a ona a be a lekana ka moelo, le dikokwane tša ka mathoko le tšona di be di lekana ka mahlakoreng ka bobedi. 11  Ke moka a ela bophara bja botseno bja kgoro, ya ba dikubiti tše lesome; botelele bja kgoro ya ba dikubiti tše lesometharo. 12  Lefelo le le ageleditšwego la ka pele ga mafelo a bahlapetši e be e le kubiti e tee, gomme ka lehlakoreng le lengwe le le lengwe go be go na le lefelo le le ageleditšwego la moelo wa kubiti e tee. Lefelo la mohlapetši e be e le moelo wa dikubiti tše tshela ka lehlakoreng le lengwe, le ka go le lengwe e le moelo wa dikubiti tše tshela. 13  A ela kgoro go tloga tlhakeng ya lefelo le lengwe la mohlapetši go ya tlhakeng ya lefelo le lengwe la mohlapetši, ya ba bophara bja dikubiti tše masomepedi-hlano;+ mejako ya mafelo a bahlapetši e be e lebane. 14  Ke moka a ela dikokwane tša ka mathoko tša dikubiti tše masometshela, a ela le dikokwane tša ka mathoko tše di lebeletšego ka lapeng, e lego dikokwane tše di lego dikgorong tše di dikologilego lapa. 15  Go tloga ka pele ga kgoro botsenong go ya ka pele mathuding a lehlakoreng la ka gare la kgoro e be e le moelo wa dikubiti tše masomehlano. 16  Mafelo a bahlapetši le dikokwane tša ona di be di na le mafasetere a diforeime tše tshese+ ka ntle le tše di ahlamego ka gare ao a lego gohle ka gare ga kgoro, le mathuding go be go le bjalo. Mafasetere a be a le gohle ka gare gomme diswantšho tša mepalema di be di le dikokwaneng tša ka mathoko.+ 17  A feleletša a ntlišitše lapeng la ka ntle gomme ka bona diphapoši tša go jela+ le lebato la maswika leo le diretšwego lapa go le dikologa. Go be go na le diphapoši tša go jela tše masometharo moo lebatong.+ 18  Lebato la maswika la ka mathoko a dikgoro le be le lekana tlwaa le botelele bja dikgoro—lona lebato la maswika la ka tlase. 19  A ela bophara go tloga ka pele ga kgoro ya ka tlase go fihla ka pele ga lapa la ka gare. Ka ntle ga lona, e be e le dikubiti tše lekgolo go tloga ka bohlabela le go tloga ka leboa. 20  Lapa la ka ntle le be le na le kgoro yeo bokapele bja yona bo bego bo lebeletše ka leboa. A ela botelele bja yona le bophara bja yona. 21  E be e na le mafelo a mararo a bahlapetši ka lehlakoreng le lengwe, ka go le lengwe e le a mararo. Meelo ya dikokwane tša yona tša ka mathoko le ya mathudi a yona e be e lekana le ya kgoro ya pele. Botelele bja yona e be e le dikubiti tše masomehlano, bophara bja yona e le dikubiti tše masomepedi-hlano. 22  Mafasetere a yona, mathudi a yona le diswantšho tša yona tša mepalema+ di be di lekana ka meelo le tša kgoro yeo bokapele bja yona bo lebeletšego ka bohlabela. Batho ba be ba ka tsena ka go yona ka go rotoga ka manamelo a šupago, gomme mathudi a yona a be a le pele ga manamelo ao. 23  Kgoro ya lapa la ka gare e be e lebane le kgoro ya ka leboa; go be go le bjalo le ka kgoro ya ka gare le ya ka ntle tša ka bohlabela. A ela go tloga kgorong e nngwe go ya go e nngwe, ya ba dikubiti tše lekgolo. 24  A feleletša a nkišitše ka borwa gomme ka bona kgoro e lebeletšego ka borwa,+ a ela dikokwane tša yona tša ka mathoko le mathudi a yona, meelo ya tšona ya lekana le ya dikgoro tšela tše dingwe. 25  Yona le mathudi a yona di be di na le mafasetere ka mathokong ohle, go etša mafasetere a dikgoro tšela tše dingwe. E be e le botelele bja dikubiti tše masomehlano le bophara bja dikubiti tše masomepedi-hlano. 26  Go be go na le manamelo a šupago a go rotogela go yona,+ mathudi a yona a le pele ga ona. E be e na le diswantšho tša mepalema, se sengwe ka lehlakoreng le lengwe le se sengwe ka go le lengwe dikokwaneng tša yona tša ka mathoko. 27  Lapa la ka gare le be le na le kgoro e lebeletšego ka borwa. A ela go tloga kgorong e nngwe go ya go e nngwe ka borwa, ya ba dikubiti tše lekgolo. 28  A feleletša a nkišitše ka lapeng la ka gare ke tsena ka kgoro ya ka borwa. A ela kgoro ya ka borwa, meelo ya yona ya lekana le ya dikgoro tšela tše dingwe. 29  Mafelo a yona a bahlapetši, dikokwane tša yona tša ka mathoko le mathudi a yona di be di lekana le tša dikgoro tšela tše dingwe ka meelo. Yona le mathudi a yona di be di na le mafasetere ka mathokong ohle. E be e le botelele bja dikubiti tše masomehlano le bophara bja dikubiti tše masomepedi-hlano.+ 30  Go be go na le mathudi ka mathokong ohle; botelele bja ona e le dikubiti tše masomepedi-hlano gomme bophara e le dikubiti tše hlano. 31  Mathudi a yona a be a lebeletše lapeng la ka ntle gomme diswantšho tša mepalema di be di le dikokwaneng tša yona tša ka mathoko,+ e na le morotoga wa manamelo a seswai.+ 32  A feleletša a nkišitše lapeng la ka gare ka tsela ya ka bohlabela, a ela kgoro gomme meelo ya yona ya lekana le ya dikgoro tšela tše dingwe. 33  Mafelo a yona a bahlapetši, dikokwane tša yona tša ka mathoko le mathudi a yona di be di lekana ka meelo le dikgoro tšela tše dingwe, gomme yona le mathudi a yona di be di na le mafasetere ka mathokong ohle. E be e le botelele bja dikubiti tše masomehlano le bophara bja dikubiti tše masomepedi-hlano. 34  Mathudi a yona a be a lebeletše lapeng la ka ntle, gomme mahlakoreng ka bobedi go be go na le dikokwane tša ka mathoko tšeo di nago le diswantšho tša mepalema. Morotoga wa yona o be o na le manamelo a seswai. 35  A ntsenya kgorong ya ka leboa+ gomme a e ela, meelo ya yona ya lekana le ya dikgoro tšela tše dingwe,+ 36  gotee le mafelo a yona a bahlapetši, dikokwane tša yona tša ka mathoko le mathudi a yona. E be e na le mafasetere ka mathokong ohle. Botelele bja yona e be e le dikubiti tše masomehlano gomme bophara e le dikubiti tše masomepedi-hlano. 37  Dikokwane tša yona tša ka mathoko di be di lebeletše ka lapeng la ka ntle, gomme mahlakoreng ka bobedi go be go na le dikokwane tša ka mathoko tšeo di nago le diswantšho tša mepalema.+ Morotoga wa yona o be o na le manamelo a seswai. 38  Phapoši ya go jela le mojako wa yona di be di le ka thoko ga dikokwane tša ka mathoko tša dikgoro. Gona moo ke moo ba bego ba tšokotša sebego se se feletšego sa go fišwa.+ 39  Ka mathuding a kgoro go be go na le ditafola tše pedi ka lehlakoreng le lengwe le tše pedi ka lehlakoreng le lengwe bakeng sa go bolaela sebego se se feletšego sa go fišwa,+ sebego sa sebe+ le sebego sa molato.+ 40  Ka lehlakoreng la ka ntle ge motho a rotoga a lebile mojako wa kgoro e lebeletšego ka leboa, go be go na le ditafola tše pedi. Ka lehlakoreng le lengwe la mathudi a kgoro le gona go be go na le ditafola tše pedi. 41  Ka thoko ga kgoro go be go na le ditafola tše nne lehlakoreng le lengwe le tše dingwe tše nne ka go le lengwe, e le ditafola tše seswai, tšeo ba bego ba hlabela godimo ga tšona. 42  Ditafola tše nne tša sebego se se feletšego sa go fišwa di be di dirilwe ka leswika la go betlwa. Botelele bja tšona e be e le kubiti e tee le seripa, bophara e le kubiti e tee le seripa gomme bophagamo e le kubiti e tee. Godimo ga tšona ba be ba bile ba bea didirišwa tšeo ka tšona ba bego ba hlaba sebego se se feletšego sa go fišwa le sehlabelo. 43  Maši ao go bewago dilo go ona a be a lekana le bophara bja seatla, ao a ageleditšwego a tiišwa ka gare mathokong ohle; ba be ba bea nama ya sebego sa mpho ditafoleng tšeo.+ 44  Ka ntle ga kgoro ya ka gare go be go na le diphapoši tša go jela tša diopedi,+ e lego ka lapeng la ka gare la ka lehlakoreng la kgoro ya ka leboa. Karolo ya tšona ya ka pele e be e lebeletše borwa. Go be go na le e nngwe ka lehlakoreng la kgoro ya ka bohlabela. Karolo ya yona ya ka pele e be e lebeletše leboa. 45  A bolela le nna a re: “Phapoši ye ya go jela, yeo karolo ya yona ya ka pele e lebeletšego ka borwa, ke ya baperisita bao ba hlokomelago ditirelo tša ntlong.+ 46  Phapoši ya go jela yeo karolo ya yona ya ka pele e lebeletšego ka leboa ke ya baperisita bao ba hlokomelago ditirelo tša aletareng.+ Ke barwa ba Tsadoko,+ bao gare ga barwa ba Lefi e lego bona ba batamelago Jehofa gore ba mo hlankele.”+ 47  A ela lapa la ka gare. Botelele bja lona e be e le dikubiti tše lekgolo gomme bophara e le dikubiti tše lekgolo, khutlonne. Aletare e be e le pele ga ntlo. 48  A nkiša mathuding a ntlo+ gomme a ela kokwane ya ka thoko ya mathudi, ya ba dikubiti tše hlano ka lehlakoreng le lengwe le tše hlano ka go le lengwe. Bophara bja kgoro e be e le dikubiti tše tharo ka lehlakoreng le lengwe le tše tharo ka go le lengwe. 49  Botelele bja mathudi e be e le dikubiti tše masomepedi gomme bophara e le dikubiti tše lesometee. Ba be ba rotogela go yona ka manamelo. Go be go na le dikokwane hleng ga dikokwane tša ka mathoko, e nngwe e le ka lehlakoreng le lengwe, le e nngwe ka go le lengwe.+

Mengwalo ya tlase

“Kubiti e tee” e lekana le disenthimithara tše 44,5.
“Lehlaka letee” le lekana le dimithara tše 2,67.