Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Ditiro 27:1-44

27  Ka ge bjale go be go phethilwe ka gore re sesele Italia,+ ba ile ba gafela Paulo gotee le bagolegwa ba bangwe go tona ya madira yeo e bitšwago Juliase wa mphato wa madira a Augustose.  Ra namela sekepe se se tšwago Adiramite seo se bego se le kgauswi le go sesela mafelong a bapilego le leši la selete sa Asia, ra sesa re na le Aristareko+ wa Momatsedonia yo a tšwago Thesalonika.  Ke moka letšatšing le le latelago ra fihla Sidone, Juliase a swara Paulo ka botho,+ a mo dumelela go ya go bagwera ba gagwe gore ba mo hlokomele.+  Ra tšea leeto la ka lewatleng go tloga moo, ra sesa re šireleditšwe ke Tsipero gobane re be re lebane le diphefo;  ra sesa lewatleng go bapa le Tsilitsia le Pamfilia ra ema lebopong la Mira kua Litsia.  Eupša gona moo tona ya madira ya hwetša sekepe se se tšwago Aleksandria+ seo se bego se sesela Italia gomme ya re nametša sona.  Ka morago ga go sesa ka go nanya ka matšatši a mmalwa gomme re fihlile Kenido ka bothata, ka ge phefo e be e sa re dumelele go tšwela pele, re ile ra sesa re šireleditšwe ke sehlakahlaka sa Kereta kua Salemone,  gomme ra sesa ka bothata re bapile le yona ra fihla lefelong le lengwe le le bitšwago Boemakepe bjo Bobotse, bjoo kgauswi ga bjona go bego go na le motse wa Lasea.  Go be go fetile nako e telele gomme ga bjale go le kotsi go sesa lewatleng gobane gaešita le go ikona dijo ga letšatši la poelano+ go be go šetše go fetile, ka gona Paulo o ile a ba eletša, 10  a re go bona: “Banna, ke a bona gore leeto le la rena la ka lewatleng le tla feleletša ka tshenyegelo le go loba kudu, e sego feela dithotong le sekepeng eupša le go meoya ya rena.”+ 11  Lega go le bjalo, tona ya madira e ile ya theetša mosepediši wa sekepe le mong wa sona go e na le dilo tšeo Paulo a bego a di bolela. 12  Ka ge bjale boemakepe bjo e be e le bjo bo sa lokelago go ka dula go bjona marega, ba bantši ba ile ba eletša gore re sese go tloga moo, go bona ge e ba ka tsela e itšego ba be ba ka fihla Fenikisi go yo dula moo marega, boemakepeng bja Kereta bjo bo bulegelago leboabohlabela le borwabohlabela. 13  Godimo ga moo, ge phefo ya borwa e be e foka gabosele, ba ile ba nagana gore go bjalo ka ge eka ba šetše ba phethile morero wa bona, ke moka ba phagamiša tshetledi ba sesa khwiting ya lewatle go bapa le Kereta. 14  Lega go le bjalo, ka morago ga nakwana, phefo e matla+ yeo e bitšwago Yurokhwilo ya tšutla e theogela moo. 15  Ge sekepe se be se tšutlwa o šoro ke phefo gomme se sa kgone go lebantšha hlogo ya sona le yona, ra lesa gomme ra išwa ke yona. 16  Bjale re ile ra sesa re šireleditšwe ke sehlakahlaka se sengwe se senyenyane se se bitšwago Kauda, lega go le bjalo re be re sa kgone go fihlelela seketswana+ seo se lego moseleng wa sekepe. 17  Eupša ka morago ga go se phagamišetša ka gare, ba bofelela sekepe ka tlase; ka ge ba be ba boifa go gopa fase Siritisa, e lego ntotoma ya lešabašaba ya ka lewatleng, ba ile ba theoša diphego tša sekepe gomme ba ya moo phefo e yago gona. 18  Lega go le bjalo, ka ge re be re tšutlwa o šoro ke ledimo, letšatšing le le latelago ba ile ba imolla+ sekepe ka go lahlela merwalo ka lewatleng; 19  letšatšing la boraro, ba lahla ditlabakelo tša sekepe ka diatla tša bona. 20  Bjale ge letšatši le ge e le dinaledi di be di sa bonagale ka matšatši a mantši, e bile re welwa ke ledimo le legolo,+ ra felelwa ke kholofelo ya gore re tla feleletša re phologile. 21  Ge go fetile nako e telele go sa jewe, Paulo a ema gare ga bona+ a re: “Banna, ka kgonthe ge nkabe le amogetše keletšo ya ka la se tšee leeto la ka lewatleng go tšwa Kereta, gona nkabe le se la senyagalelwa le go loba ka tsela ye.+ 22  Lega go le bjalo, ke le kgopela gore le hlalale gobane ga go le o tee go lena yo a tlago go loba bophelo, eupša go tla loba feela sekepe. 23  Gobane bošegong bjo morongwa+ wa Modimo o ile a ema kgauswi le nna, e lego Modimo yo ke lego wa gagwe le yo ke mo direlago tirelo e kgethwa,+ 24  a re: ‘Se boife, Paulo. O swanetše go ema pele ga Kesara,+ gomme tseba gore Modimo ka botho o go neile bohle bao ba sesago le wena.’ 25  Ka gona hlalalang banna; gobane ke dumela Modimo+ gore go tla ba feela bjalo ka ge ke boditšwe. 26  Lega go le bjalo, phefo e tla re lahlela khwiting ya lewatle sehlakahlakeng se sengwe.”+ 27  Bjale ge e eba bošego bja lesomenne gomme re be re dutše re akgaakgwa lewatleng la Aderia, bošegogare basesiši ba ile ba nagana gore ba be ba batamela nageng. 28  Ke moka ba ela go iša ga bodiba gomme ba hwetša e le dimithara tše masometharo-tshela; ka gona ba tšwela pele monabo o mokopana gomme ba buša ba ela, ba hwetša e le dimithara tše masomepedi-šupa. 29  Ka go boifa gore re be re ka lahlelwa felo tsoko godimo ga maswika, ba lahlela ditshetledi tše nne go tšwa moseleng wa sekepe gomme ba duma gore e be mosegare. 30  Eupša ge basesiši ba be ba nyaka go tšhaba ka sekepeng gomme ba theošetša seketswana ka lewatleng ka go ikgakanya eka ba ikemišeditše go theoša ditshetledi go tšwa nkong ya sekepe, 31  Paulo a re go tona ya madira le bahlabani: “Ka ntle le ge banna ba ba ka dula ka sekepeng, le ka se phologe.”+ 32  Ke moka bahlabani ba kgaola dithapo tša seketswana+ gomme ba se lesa sa wa. 33  Bjale ka matlagosa Paulo a ba kgothaletša go ja ka moka ga bona, a re: “Lehono ke letšatši la lesomenne le dutše le phakgame gomme le sa je selo. 34  Ka gona ke le kgothaletša go ja, ka ge se e le bakeng sa gore le phologe; gobane ga go moriri+ wa hlogo ya le o tee wa lena wo o tlago go lahlega.” 35  Eitše ge a boletše se, le yena a tšea senkgwa a leboga+ Modimo pele ga bona ka moka gomme a se ngwatha a thoma go ja. 36  Ka gona ka moka ba hlalala gomme le bona ba ja. 37  Bjale ka moka ga rena, rena meoya yeo e bego e le ka sekepeng re be re le makgolopedi-masomešupa-tshela (276). 38  Ge ba khoše dijo, ba imolla+ sekepe ka go lahlela korong ka lewatleng go tšwa ka sekepeng. 39  Mafelelong ge e eba mosegare, ba be ba sa kgone go bona naga, eupša ba be ba bona kou e itšego le khwiti ya lewatle, gomme ba be ba ikemišeditše go emiša+ sekepe go yona, ge e ba ba be ba ka kgona. 40  Ka gona ba kgaola ditshetledi ba di lesa tša wela ka lewatleng, ka nako e swanago ba tlemolla ditlemo tša mahuduo, ke moka ka morago ga go phagamišetša seila ya ka pele phefong, ba leba khwiting ya lewatle. 41  Ge ba ema mokgobong wa lešabašaba wo o gogoletšwego ka lehlakoreng le lengwe le le lengwe ke lewatle, ba gogobiša sekepe fase gomme nko ya sekepe ya tanywa ya dula e sa šišinyege, eupša mosela wa sekepe wa pšhatlagana ka diripana.+ 42  Ke moka bahlabani ba ikemišetša go bolaya bagolegwa, gore go se ke gwa ba le yo a ruthago gomme a tšhaba. 43  Eupša tona ya madira e be e nyaka go fihliša Paulo a bolokegile, ka gona ya ba thibela morerong wa bona. Ya laela bao ba kgonago go rutha gore ba itahlele ka lewatleng ba lebe nageng pele, 44  le ba bangwe ka moka ba latele, ba bangwe ba nametše mapolanka gomme ba bangwe ba nametše dikarolwana tša sekepe. Ka gona bohle ba fihla nageng ba bolokegile.+

Mengwalo ya tlase