Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

1 Samuele 17:1-58

17  Bafilisita+ ba kgobokanya madira a bona gore ba yo lwa. Ge ba kgobokane kua Soko+ ya Juda ba hloma mešaša magareng ga Soko le Aseka+ kua Efese-Damima.+  Saulo le banna ba Isiraele bona ba kgobokana gomme ba hloma mešaša moeding wa Elaa,+ ba ipopa ngatana go yo gahlana le Bafilisita.  Bafilisita ba be ba eme thabeng e lego ka mošono gomme Baisiraele ba eme thabeng e lego ka mošola, go na le moedi magareng ga bona.  Nkgwete e ile ya tšwa mešašeng ya Bafilisita, leina la yona e be e le Goliata+ wa Gathe,+ yo botelele bja gagwe e bego e le mo e ka bago dimithara tše tharo.*+  Hlogong ya gagwe o be a rwele kefa ya koporo gomme a apere seaparo sa ntwa sa dikgapetla tša go hlatlagana, boima bja seaparo sa gagwe sa ntwa+ e be e le dishekele* tše dikete tše hlano (5 000) tša koporo.  Maotong a gagwe o be a tlemeletše dišireletši tša koporo gomme lerumo+ la koporo le be le le magetleng a gagwe.  Theku ya lerumo la gagwe e be e etša phata ya balogi,+ gomme bogale bja lerumo la gagwe e be e le dishekele tše makgolotshela tša tšhipi; morwadi wa kotse e kgolo o be a gwanta pele ga gagwe.  A ema a goeletša madira a Isiraele+ a re: “Go re’ng le ipopile ngatana go tlo lwa? Nna ke tletše go lwela Bafilisita. Lena le bahlanka+ ba Saulo. Ikgetheleng monna yo a tlo go lwa le nna.  Ge e ba a ka kgona go lwa le nna a mpolaya, gona re tla ba bahlanka ba lena. Eupša ge e ba nka lwa le yena ka mmolaya, gona lena le tla ba bahlanka ba rena, la re hlankela.”+ 10  Mofilisita a re: “Ke goboša+ madira a Isiraele lehono. Mpheng monna gore nna le yena re tle re lwe!”+ 11  Ge Saulo+ le Baisiraele ka moka ba ekwa mantšu a a Mofilisita, ba tšhoga gomme ba boifa kudu.+ 12  Dafida e be e le morwa wa Moefurata+ yo wa Betlelehema ya Juda yo leina la gagwe e bego e le Jese. Yena o be a na le barwa ba seswai.+ Mehleng ya Saulo, Jese o be a šetše a tšofetše. 13  Barwa ba bararo ba bagolo ba Jese ba tloga ba latela Saulo go ya ntweng,+ maina a barwa ba gagwe ba bararo bao ba ilego ba ya ntweng e be e le Eliaba+ wa leitšibulo, wa bobedi e le Abinadaba+ gomme wa boraro e le Shaama.+ 14  Dafida e be e le yo monyenyane+ go bona gomme ba bararo ba bagolo ba latela Saulo. 15  Dafida o be a eya go Saulo, ka morago a tloge go yena gore a ye go diša dinku+ tša tatagwe kua Betlelehema. 16  Mofilisita o be a etla ka masa le mantšiboa ka matšatši a masomenne go tlo ema moo. 17  Jese a re go Dafida morwa wa gagwe: “Hle tšea seroto* se sa dithuthupe+ le dinkgwa tše tše lesome o di išetše bana beno ka pela kua mešašeng. 18  Ditšhese* tše tše lesome o di nee molaodi wa ba sekete (1 000);+ le gona o bone ge e ba bana beno ba sa phela gabotse+ gomme o mpoele le sešupo sa gore ba sa phela.” 19  Ka nako yeo Saulo le bona gotee le banna ba bangwe ka moka ba Isiraele ba be ba le moeding wa Elaa,+ ba elwa le Bafilisita.+ 20  Ke moka Dafida a tsoga e sa le ka masa a tlogela dinku go mohlapetši wa tšona gomme a tšea dilo tšela a sepela go ya kamoo Jese a mo laetšego ka gona.+ Ge a fihla mešašeng,+ madira a be a etšwa a yo hlabana+ e bile a hlaba mokgoši wa ntwa. 21  Madira a Baisiraele a be a hlabana le madira a Bafilisita. 22  Gateetee Dafida a rola morwalo+ a o tlogela go mohlapetši wa merwalo,+ ke moka a kitimela ntweng. Ge a fihla, a botšiša gore bana babo ba phela bjang.+ 23  Ge a sa bolela le bona, gwa tšwelela nkgwete yeo leina la yona e lego Goliata,+ Mofilisita yo a tšwago Gathe,+ ya rotoga e etšwa madireng a Bafilisita gomme ya bolela mantšu ao e ilego ya a bolela pele,+ Dafida yena a theeditše. 24  Banna ba Isiraele ka moka ge ba bona monna yo ba tšhaba, ka ge ba be ba mmoifa kudu.+ 25  Ke moka banna ba Isiraele ba re: “Na le bone monna yo a tlago a rotoga? O tlile mo go tlo goboša+ Isiraele. Monna yo a ka mmolayago, kgoši e tla mo humiša ka mahumo a mantši, ya ba ya mo nea le morwedi wa yona+ gomme ntlo ya tatagwe e ka se lefe makgetho le ditirelo.”+ 26  Dafida a re go banna bao ba bego ba eme kgauswi le yena: “Go tla dirwa’ng ka monna yo a ka bolayago Mofilisita+ yola le yo a ka tlošago kgobošo go Isiraele?+ Mofilisita yo a sa bollago+ ke yena mang mo a ka gobošago+ madira a Modimo yo a phelago?”+ 27  Batho ba mmotša mantšu ale ba ilego ba mmotša ona pele, ba re: “Se ke seo se tlago go dirwa monna yo a ka mmolayago.” 28  Eliaba+ mogolwagwe a mo kwa ge a bolela le banna bao gomme a galefela Dafida+ kudu mo a itšego go yena: “Go re’ng o theogetše mo? Dinku tše sego kae tšeo di lego lešokeng o di tlogetše le mang?+ Nna ke tseba gabotse go ikgodiša le bobe bja pelo+ ya gago ka gobane o theogetše mo e le gore o tle o bone ntwa.”+ 29  Dafida yena a re: “Kgane ke dirile’ng? Nna ke be ke no ipotšišetša fela.”+ 30  Ke moka Dafida a mo furalela a retologela go yo mongwe a botšiša potšišo yeo a bego a e botšišitše pele,+ mo batho ba ilego ba mo araba ka tsela yeo ba bego ba mo arabile ka yona pele.+ 31  Mantšu ao Dafida a ilego a a bolela a ile a kwewa, gomme a botšwa Saulo. Ke moka yena a yo mmitša. 32  Dafida a re go Saulo: “A go se be le monna yo pelo ya gagwe e boifago.+ Mohlanka wa gago o tla ya gomme a lwa le Mofilisita yo.”+ 33  Saulo yena a re go Dafida: “O ka se kgone go lwa le Mofilisita yo+ ka gobane o mošemanyana,+ eupša yena ke monna wa ntwa go tloga bošemaneng bja gagwe.” 34  Dafida a re go Saulo: “Mohlanka wa gago e bile modiši wa mohlape wa dinku tša tatagwe gomme go kile gwa tla tau+ gwa ba gwa tla le bere moo e nngwe le e nngwe ya tšona e ilego ya tšea nku mohlapeng. 35  Ke moka ka e šala morago ka e itia+ gomme ka hlakodiša nku molomong wa yona. Ge e re e lwa le nna, ka e swara ka mariri a yona ka e itia gomme ka e bolaya. 36  Mohlanka wa gago o ile a bolaya tau gotee le bere; Mofilisita yo, yo a sa bollago+ o tla swana le e nngwe ya tšona ka gobane o gobošitše+ madira+ a Modimo yo a phelago.”+ 37  Dafida a buša a re: “Jehofa, yo a ntlhakodišitšego borofeng bja tau le borofeng bja bere, ke yena yo a tlago go ntlhakodiša seatleng sa Mofilisita yo.”+ Ke moka Saulo a re go Dafida: “Sepela, anke Jehofa a be le wena.”+ 38  Saulo a apeša Dafida diaparo tša gagwe, a mo rweša kefa ya koporo hlogong, ke moka a mo apeša seaparo sa ntwa. 39  Dafida a tlemelela tšhoša dikobong tša gagwe a re o a tloga, eupša gwa pala ka gobane o be a se a di tlwaela. Mafelelong Dafida a re go Saulo: “Ga ke kgone go sepela ka dilo tše, ka gobane ga se ka di tlwaela.” Ke moka Dafida a di apola.+ 40  A tšea molamo wa gagwe, a itopela maswikana a mahlano a boreledi moeding wa mafula, a a tsenya ka mokotlaneng wa gagwe wa go ya madišong, a swere seragamabje.+ Ke moka a batamela Mofilisita. 41  Mofilisita le yena a tla, a batamela kgauswi kudu le Dafida gomme monna yo a swerego kotse e kgolo o be a mo etile pele. 42  Mofilisita ge a bona Dafida o ile a mo nyatša,+ ka ge e be e le mošemanyana+ yo mohwibitšwana,+ yo mobotse.+ 43  Mofilisita a re go Dafida: “Na ke mpša,+ mo o tlago go nna o swere molamo?” Ke moka Mofilisita a rogaka Dafida ka medimo ya gagwe.+ 44  Mofilisita a re go Dafida: “Wena leka feela o tle go nna, ke tla gafela nama ya gago dinonyaneng tša legodimo le diphoofolong tša naga.”+ 45  Dafida yena a re go Mofilisita: “Wena o tla go nna ka tšhoša le marumo a mabedi,+ eupša nna ke tla go wena ka leina la Jehofa wa madira,+ Modimo wa madira a Isiraele yo o mo gobošitšego.+ 46  Lehono Jehofa o tla go gafela seatleng sa ka+ gomme ka go bolaya, ka go ripa hlogo; lehono ke tla gafela ditopo tša madira a Bafilisita dinonyaneng tša legodimo le dibateng tša lefase;+ batho ba lefase ka moka ba tla tseba gore go na le Modimo wa Baisiraele.+ 47  Phuthego ye ka moka e tla tseba gore Jehofa ga a phološe ka tšhoša le lerumo,+ ka gobane ntwa ke ya Jehofa+ gomme o tla le gafela diatleng tša rena.”+ 48  Mofilisita a ema a batamela kgauswi gore a gahlanetše Dafida, Dafida yena a akgofa a kitimela ntweng gore a yo lwa le Mofilisita.+ 49  Ke moka Dafida a tsenya seatla mokotlaneng wa gagwe a ntšha leswika a le betša ka seragamabje mo a ilego a itia+ Mofilisita phatleng ka lona gomme la tsena phatleng ya Mofilisita, yena a wela fase ka sefahlego sa gagwe.+ 50  Dafida a swere seragamabje le leswika o ile a ipontšha e le yo matla go feta Mofilisita gomme a itia Mofilisita, a mo gobatša; Dafida o be a se a swara tšhoša ka seatleng.+ 51  Dafida a kitima a ema godimo ga Mofilisita. A tšea tšhoša+ ya Mofilisita a e khwamola segatleng sa yona a mmolaya ka go mo kgaola hlogo ka yona.+ Ge Bafilisita ba bona gore mogale wa bona o hwile, ba tšhaba.+ 52  Ke moka banna ba Isiraele le ba Juda ba ema ba hlaba mokgoši, ba kitimiša+ Bafilisita go fihla moeding+ le go fihla dikgorong tša Ekirone.+ Bafilisita bao ba bego ba gobetše o šoro ba tšama ba ewa tseleng e tlogago Shaaraima+ e yo fihla Gathe le Ekirone. 53  Bana ba Isiraele ba boa ba etšwa go kitimiša Bafilisita gomme ba thopa+ mešaša ya bona. 54  Dafida a tšea hlogo+ ya Mofilisita a e tliša Jerusalema gomme dibetša tša Mofilisita a di tsenya ka tenteng ya gagwe.+ 55  Nakong ya ge Saulo a bona Dafida a etšwa a yo lwa le Mofilisita, o ile a re go Abenere+ molaodi wa madira: “Abenere, mošemane yo ke morwa wa mang?”+ Abenere a re: “Kgoši ya ka, ke ikana pele ga gago, ruri ga ke tsebe!” 56  Kgoši ya re: “O botšiše gore lesogana le ke morwa wa mang.” 57  Gateetee ge Dafida a boa a etšwa go bolaya Mofilisita, Abenere a mo tšea a mo tliša go Saulo, Dafida a swere hlogo+ ya Mofilisita ka seatla. 58  Saulo a re go yena: “Wena mošemane, o morwa wa mang?” Dafida a re: “Ke morwa wa mohlanka wa gago Jese+ wa Betlelehema.”+

Mengwalo ya tlase

Phetolelo ya lentšu ka lentšu e re, “dikubiti tše tshelelago le go atlalala ga sealta.”
“Shekele e tee” e lekana le digrama tše 11,4.
Ka Seheberu ke “efa,” yeo e ka bago dilithara tše 22.
Phetolelo ya lentšu ka lentšu e re, “maswi,” ge e le gabotse seo se bolela ditšweletša tša maswi.