Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Beibele Inthaneteng | PHETOLELO YA LEFASE LE LEFSA YA MANGWALO A MAKGETHWA

1 Dikgoši 7:1-51

7  Solomone a aga ntlo ya gagwe ka nywaga e lesometharo+ gomme a e fetša.+  A aga Ntlo ya Sethokgweng sa Libanoni+ ya botelele bja dikubiti* tše lekgolo, le bophara bja dikubiti tše masomehlano le bophagamo bja dikubiti tše masometharo, a e aga godimo ga methaladi e mene ya dikokwane tša dikota tša metsedara; godimo ga dikokwane tšeo go be go na le dikota+ tša metsedara.  E ile ya direlwa tlhaka ka dikota tša metsedara+ ka godimo ga mapolanka ao a bego a le ka godimo ga dikokwane tše masomenne-hlano. Go be go na le dikokwane tše lesomehlano mothalading ka o tee.  Go be go na le methaladi e meraro ya diforeime tša mafasetere, le gona go be go na le mašobana+ a go tsenya seetša ao a lebanego mabatong ao a mararo.  Mejako ka moka le mathoko a foreime+ ya lebati di be di lekana le kosene, le gona bokagare bja mašobana a go tsenya seetša ao a bego a lebane mabatong ao a mararo a be a lekana ka wona mokgwa woo.  Mathudi a Dikokwane o ile a a dira ya ba a botelele bja dikubiti tše masomehlano le bophara bja dikubiti tše masometharo; ka pele ga mathudi ao go be go na le a mangwe ao a nago le dikokwane le sešireletšo ka pele ga ona.  O ile a dira mathudi a kahlolo,+ moo a bego a tlo ahlolela gona, e lego Mathudi a Sedulo sa Bogoši;+ ba ile ba a apeša ka kota ya motsedara go tloga lebatong go fihla tlhakeng.+  Ge e le mabapi le ntlo ya gagwe moo a bego a tlo dula gona, ka lapeng+ le lengwe, e be e le kgole le ntlo yeo e nago le Mathudi. E be e dirilwe go swana le yona. Le gona go be go na le ntlo e swanago le ye ya Mathudi yeo Solomone a bego a e agetše morwedi wa Farao+ yo a bego a mo nyetše.  Meago ye ka moka go tloga ka motheo go fihla ka tlhaka le ka ntle go fihla lapeng le legolo, e be e le ya maswika a theko e kgolo+ go ya ka dikelo tša ona, go betlwa ga ona le go sagwa ga ona ka disaga tša maswika, ka gare le ka ntle.+ 10  Maswika a theko e kgolo ao a bego a dirišitšwe go thea motheo e be e le maswika a magolo, a dikubiti tše lesome le a dikubiti tše seswai. 11  Mo godimo go be go na le maswika a theko e kgolo go ya le ka dikelo tša ona le go betlwa ga ona, e bile go na le dikota tša metsedara. 12  Ge e le lapa le legolo, gohle go le dikologa go be go na le methaladi e meraro+ ya maswika a betlilwego le mothaladi wa dikota tša metsedara; go be go le bjalo le ka lapa la ka gare+ la ntlo+ ya Jehofa, gotee le ka mathudi+ a ntlo. 13  Kgoši Solomone a romela lentšu la gore go tlišwe Hirama+ go tšwa Tiro. 14  E be e le morwa wa mosadi wa mohlologadi wa go tšwa molokong wa Nafutali, gomme tatagwe e be e le monna wa go tšwa Tiro.+ O be a šoma ka koporo,+ a tletše bohlale, kwešišo+ le tsebo ya go dira mošomo wa mohuta o mongwe le o mongwe wo o dirwago ka koporo. Ka gona o ile a tla go Kgoši Solomone gomme a dira mošomo wa gagwe ka moka. 15  A dira dikokwane tše pedi tša koporo,+ tšeo e nngwe le e nngwe e bego e le ya bophagamo bja dikubiti tše lesomeseswai, gomme e nngwe le e nngwe ya tšona e be e ka elwa ka lenti la dikubiti tše lesomepedi go e dikologa.+ 16  A dira dihlogwana tše pedi gore di bewe godimo ga dikokwane, tšona di be di dirilwe ka koporo.+ Hlogwana e tee e be e le ya bophagamo bja dikubiti tše hlano, gomme hlogwana e nngwe le yona e le ya bophagamo bja dikubiti tše hlano. 17  Go be go na le seo o ka rego ke ketane,+ e lego mokgabišo o bego o logagantšwe bakeng sa dihlogwana tše di bego di le godimo ga dikokwane;+ hlogwana e tee e na le mekgabišo e šupago, e nngwe le yona e na le e šupago. 18  Mo godimo ga ketane e tee a dira digarenate le methaladi e mebedi gore di apeše dihlogwana tšeo di bego di le godimo ga dikokwane; a dira bjalo le ka hlogwana e nngwe.+ 19  Dihlogwana tše di bego di le godimo ga dikokwane mathuding di be di dirilwe bjalo ka matšoba a bitšwago lili,+ e le tša dikubiti tše nne. 20  Dihlogwana tšeo di be di le godimo ga dikokwane tše pedi, mo go tšona go be go na le ketane; go be go na le digarenate tše makgolopedi+ di le ka methaladi go dikologa hlogwana e nngwe le e nngwe. 21  A hloma dikokwane+ tšeo tša mathudi+ a tempele. A hloma ya ka go le letona gomme a e reela leina a re ke Jakine,* a hloma le ya ka go le letshadi gomme a e reela leina a re ke Boase.* 22  Dihlogwana tša dikokwane tšeo di be di le bjalo ka matšoba a bitšwago lili. Mafelelong modiro wa go dirwa ga dikokwane wa fela. 23  A dira sebjana se segologolo sa moelo+ wa dikubiti tše lesome go tloga lehlakoreng le lengwe la molomo wa sona go ya go le lengwe, e le sa ntikodiko; bophagamo bja sona e le bja dikubiti tše hlano. Go be go nyakega thapo ya dikubiti tše masometharo gore e se dikologe.+ 24  Go dikologa karolo ya kua tlasana ya sona go be go na le dikgabiši+ tša sebopego sa maraka,+ kubiting e tee e le tše lesome gomme di dikologile sebjana seo ka moka.+ Dikgabiši tšeo tša sebopego sa maraka di be di le ka methaladi e mebedi, di bopeletšwe sebjaneng seo. 25  Se be se dutše godimo ga dipoo tše lesomepedi,+ tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo di lebeletše bodikela, tše tharo di lebeletše borwa gomme tše tharo di lebeletše bohlabela; sebjana seo se be se le godimo ga tšona, gomme dipoo tšeo ka moka di be di furaleletše ka gare.+ 26  Bokoto bja sona bo be bo lekana le bophara bja seatla;*+ molomo wa sona o be o bopegile go swana le molomo wa senwelo, go swana le molomo wa letšoba le le bitšwago lili.+ Se be se ka tšhela tekanyo ya magapa a dikete tše pedi (2 000).*+ 27  A dira le dikoloyana+ tše lesome tša koporo, tšeo e nngwe le e nngwe e bego e le ya botelele bja dikubiti tše nne, bophara bja dikubiti tše nne le bophagamo bja dikubiti tše tharo. 28  Dikoloyana tšeo di be di dirilwe ka mokgwa wo: di be di na le diphaphathi ka mahlakoreng, gomme diphaphathi tšeo di be di tsentšwe diforeimeng tša go phekagana. 29  Moo diphaphathing tšeo di bego di tsentšwe diforeimeng tša go phekagana, go be go na le diswantšho tša ditau,+ tša dipoo+ le tša bakerubi,+ gomme go le bjalo le godimo ga diforeime tšeo. Godimo ga ditau le dipoo tšeo le ka tlase ga tšona go be go na le mekgabišo ya dikgare+ tšeo di lekeletšego. 30  Koloyana e nngwe le e nngwe e be e na le maotwana a mane a koporo, a na le diase tša koporo; dikhutlo tša yona tše nne di be di a thekgile. E be e na le sebjana seo ka tlase ga sona go bego go na le dithekgo, di dirilwe le dikgare gomme ka moka e le selo setee e bile di phekagane. 31  Molomo wa sona go tloga ka gare go ya dithekgong le go ya godimo e be e le wa dikubiti tše di sa tsebjego; le gona molomo wa sona e be e le wa nkgokolo, se na le sebeo sa kubiti e tee le seripa, e bile mo molomong wa sona go be go na le mekgabišo. Diphaphathi tša sona tša ka mahlakoreng e be e le tša khutlonne, e sego tša nkgokolo. 32  Maotwana a yona a mane a be a le ka tlase ga diphaphathi tša ka mahlakoreng, gomme dilo tšeo di bego di thekgile maotwana ao di be di le koloyaneng; bophagamo bja leotwana le lengwe le le lengwe e be e le kubiti e tee le seripa. 33  Maotwana ao a be a dirilwe go etša leotwana la koloi.+ Dithekgo tša ona, dirimi tša ona, dipeke tša ona le mo bogareng bja ona, ka moka ga tšona di be di dirilwe gore e be selo setee. 34  Mo dikhutlong tše nne tša koloyana e nngwe le e nngwe go be go na le dithekgo tše nne; dithekgo tša koloyana yeo e be e le selo setee le yona. 35  Godimo ga koloyana go be go na le sebeo sa bophagamo bja kubiti e tee le seripa, e le sa ntikodiko; le gona bokagodimo bja koloyana, mahlakore a yona le diphaphathi tša yona e be e le selo setee le yona. 36  Le gona, mo godimo ga diphaphathi tša ka mahlakoreng a yona le mo mahlakoreng o ile a gwara+ diswantšho tša bakerubi, tša ditau le tša mepalema, se sengwe le se sengwe a se gwara sekgobeng sa sona, a ba a gwara le mekgabišo ya dikgare mo gohle.+ 37  Ke ka wona mokgwa woo a dirilego dikoloyana tše lesome;+ ka moka ga tšona di be di bopilwe go swana,+ di lekana e bile di swana ka sebopego. 38  Ke moka a dira dibjana tše lesome+ tša koporo. Sebjana se sengwe le se sengwe se be se ka tšhela magapa* a masomenne. Sebjana se sengwe le se sengwe e be e le sa dikubiti tše nne. Godimo ga koloyana e nngwe le e nngwe ya tše lesome go be go na le sebjana setee. 39  Ke moka a bea dikoloyana tše hlano ka lehlakoreng le letona la ntlo gomme tše dingwe tše hlano a di bea ka go le letshadi la ntlo;+ sebjana se segologolo sona a se bea ka lehlakoreng le letona, ka thoko ya bohlabela ya ntlo, go yela ka borwa.+ 40  Hirama+ a dira dibjana,+ digarafo+ le meruswi.+ Mafelelong Hirama a fetša+ go dira modiro ka moka wo a bego a o direla Kgoši Solomone bakeng sa ntlo ya Jehofa. O dirile tše di latelago: 41  Dikokwane tše pedi,+ dihlogwana tša sebopego sa moruswi+ tšeo di bego di le godimo ga dikokwane tše pedi, diketane tše pedi+ tša go bewa dihlogwaneng tše pedi tša dinkgokolo tšeo di bego di le godimo ga dikokwane, 42  le digarenate+ tše makgolonne tša go hlomelwa diketaneng, digarenate tšeo di le ka methaladi e mebedi bakeng sa ketane e nngwe le e nngwe gore di bewe dihlogwaneng tše pedi tša sebopego sa moruswi tšeo di bego di le godimo ga dikokwane tšeo tše pedi; 43  le dikoloyana tše lesome+ le dibjana tše lesome+ godimo ga dikoloyana tšeo, 44  le sebjana se segologolo+ le dipoo tše lesomepedi ka tlase ga sebjana seo;+ 45  le ditšhitswana tša go olela molora, a dira le digarafo, meruswi le dibjana tše ka moka+ tša koporo e phadimišitšwego, e lego tšona tšeo Hirama a di diretšego Kgoši Solomone bakeng sa ntlo ya Jehofa. 46  Kgoši ya di bopela kua Seleteng sa Noka ya Jorodane+ letsopeng, magareng ga Sukothe+ le Tsarethane.+ 47  Solomone a se ele dibjana tšeo ka moka+ ka gobane e be e le tše ntši kudu.+ Boima bja koporo ya gona ga se bja ka bja tsebja.+ 48  Mafelelong Solomone a dira dibjana ka moka tšeo e bego e le tša ntlong ya Jehofa, a dira aletare+ ya gauta, a dira le tafola+ yeo e nago le senkgwa sa pontšho, yona e le ya gauta; 49  a dira le dihlomapone+ tša gauta e sekilego, tše hlano tša tšona a di bea ka go le letona gomme tše dingwe tše hlano a di bea ka go le letshadi pele ga phapoši ya ka garegare,+ gotee le matšoba,+ mabone+ le mo go hlomelwago dipete,+ ka moka e le tša gauta; 50  le dibjana, ditimamabone,+ meruswi,+ dinwelo+ le dibjana tša go swara magala,+ tšona e le tša gauta e sekilego, a ba a dira le digono tša mejako+ ya ntlo ya ka gare, e lego Sekgethwakgethwa, le mabati+ a ntlo ya tempele,+ gomme e be e le tša gauta. 51  Mafelelong modiro ka moka woo Kgoši Solomone a bego a swanetše go o dira ntlong ya Jehofa o be o phethilwe;+ ke moka Solomone a tliša dilo tšeo Dafida tatagwe+ a bego a di kgethagaditše; silifera, gauta le dibjana ka moka a di bea matlotlong a ntlong ya Jehofa.+

Mengwalo ya tlase

“Kubiti e tee” e lekana le disenthimithara tše 44,5.
Leina le le ra gore, “O tla Thea ka go Tia.”
Mohlomongwe leina le le ra gore, “Ka Matla,” gomme le swanetše go bitšwa ka morago ga la kokwane yela e nngwe, e lego “Jakine.”
“Bophara bja seatla” ke mo e ka bago disenthimithara tše 7,4.
Seheberu se re “dibathe.” Mo e ka bago dilithara tše 44 000.
Ka Seheberu ke “bathe,” yeo e ka bago dilithara tše 22.