Re gopola lehu la Jesu gatee ka ngwaga, gomme tiragalo ye re e swarela mafelong a mantši lefaseng. Re dira se ka gobane Jesu o laetše balatedi ba gagwe gore: “Dulang le dira se e le go nkgopola.” (Luka 22:19) Segopotšo se se latelago se tlo ba ka:

Labohlano, April 19, 2019.

Re go laletša gore o be gona tiragalong ye e kgethegilego. Ka go swana le diboka tše dingwe tša rena, sebokeng se go ka tla motho yo mongwe le yo mongwe. Go tsenwa mahala e bile ga go tšewe dikoleke.