Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Raditimamollo yo a Bego a se Mošomong o Phološa Maphelo

Raditimamollo yo a Bego a se Mošomong o Phološa Maphelo

Ka Sontaga, January 5, 2014, Serge Gerardin o be a sepela ka pese go ya kopanong ya Dihlatse tša Jehofa kgauswi le Paris kua Fora, ge a bona kotsi yeo e šiišago ya koloi. O hlalosa gore: “Koloi e ile ya thula leboto leo le šireleditšego leporogo gomme ya fofela godimo. Ke moka koloi yeo ya thula leporogo, gateetee ya swara kgabo ya mollo gomme ya menoga ya iša maotwana godimo.”

Serge e bile raditimamollo ka mengwaga e fetago e 40. Ka ge e le molaodi lefapheng la tša ditimamollo, o ile a tšea kgato ka go akgofa. O gopola ka gore: “Le ge re be le ka lehlakoreng le le fapanego la tsela ya lephefo, ke ile ka kgopela mootledi go emiša pese gomme ka kitimela morago koloing yeo e bego e tuka.” Serge o ile a kwa batho ba goeletša ka gore: “Mphološe! Mphološe!” O re: “Ke be ke apere sutu le thai e bile ke se ka swara ditlabakelo tša go thuša kotsing. Eupša sello seo se ile sa mpotša gore go sa na le batho bao ba ka phološwago!”

Ge Serge a dikologa koloi, o ile a bona monamedi yo a bego a gakanegile e bile a tšhogile gomme a mo tloša mo lefelong la kotsi. Serge o re: “Monamedi yoo o ile a mpotša gore go sa na le banamedi ba bangwe ba babedi ka koloing. Ka nako yeo, dikoloi tše mmalwa di be di šetše di eme. Eupša ka baka la phišo e tseneletšego le kgabo ya mollo, batho ba be ba sa kgone go batamela.”

Baotledi ba mmalwa ba dilori ba ile ba tla ba swere ditimamollo. Ge Serge a ba laela ba ile ba šomiša ditimamollo tša bona go tima koloi yeo go fihlela di fela, gomme kgabo ya tima ka nakwana. Ka tsela e itšego, mootledi o be a kgakgetšwe ka tlase ga koloi. Ka gona Serge le ba bangwe bao ba ilego ba ema lefelong la kotsi, ba ile ba kuka koloi yeo ke moka ba gogela mootledi lefelong leo le bolokegilego.

Serge o re: “Ka nako yeo, mollo o ile wa lauma gape. Eupša monamedi yo mongwe o be a sa dutše a lekeletše ka hlogo a tlemilwe ke lepanta la tšhireletšo. Raditimamollo yo mongwe yo a bego a se mošomong o ile a fihla a apere diaparo tša letlalo tše di aparwago ke baotledi ba dithuthuthu”. Serge o re: “Ke ile ka mo hlalosetša gore go bonala koloi yeo e le kgauswi le go thuthupa, ka gona re ile ra phetha ka gore re goge monna yoo ka matsogo e lego seo re ilego ra se dira.” Le pele motsotso o ka fela ka morago ga moo, koloi yeo e ile ya thuthupa.

Ge boraditimamollo le bahlankedi ba tša thušo ya pele ba fihla, ba ile ba thuša bao ba gobetšego gomme ba tima mollo. Serge o ile a newa thušo ya pele ka ge a be a segilwe le go fsa mo diatleng. Ge a boela peseng ya go ya kopanong, banna ba mmalwa ba ile ba mo kitimela gomme ba mo leboga.

Serge o thabišwa ke gore o ile a kgona go thuša. “Ke ile ka ikwa ke ikarabela pele ga Modimo wa ka, e lego Jehofa, ka maphelo ao. Seo se nkgotsofatšago le go feta ke gore ke kgonne go thuša batho bao gore ba phologe.”