Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Motho yo Mongwe o Ile a Thušwa Gore a se ke a Ipolaya Toreng ya Sky Tower

Motho yo Mongwe o Ile a Thušwa Gore a se ke a Ipolaya Toreng ya Sky Tower

Graham Browne, Hlatse ya Jehofa ya nywaga e 80, o ile a thuša monna yo a bego a se a phela gabotse monaganong gore a se itahlele fase toreng ya dimithara tše 328 ya Sky Tower kua Auckland New Zealand. Graham o re: “Ge monna yo a kgopela go bolela le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, maphodisa a ile a nkgopela gore ke a thuše.

“Bašomi ba toreng ya Sky Tower ba ile ba ntlema gabotse ka dithapo tša tšhireletšego gore ke kgone go namela godimo ga tora yeo gomme ba tlemelela le Beibele ya ka ka thapo e telele. Ke moka maphodisa a ntlhahla go fihla moo ke bego nka kgona go bona tikologo ka moka ke le kua godimo, bogodimo bja dimithara tše 192. Go be go dutše go foka moya wa go tonya. Monna yo a bego a bolela gore o tla itahlela fase o ile a dula fase kgojana le nna tsejaneng e pitlaganego, a lekeleditše maoto ka kua fase.

“Ke ile ka goeletša gore ke yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa e bile ke nyaka go mo thuša. Ke moka ka morago ga go rapela thapelo e kopana ya setu, ke ile ka bula Beibele gomme ka thoma go bolela.

“Ke ile ka bolela ka taba ya gore bophelo ke bjo bokgethwa, e lego sehlogo sa polelo yeo ke sa tšwago go efa Holong ya gešo ya Mmušo.

“Ke ile ka re: ‘Modimo o go lebelela o le wa bohlokwa kudu, gomme o go neile mpho e botse kudu, e lego bophelo. Ke ka baka la’ng o sa mmontšhe gore o tšeela godimo mpho yeo? Hle batamela mo go sego kotsi.’

“Ke ile ka bala gape le ditemana tše mmalwa tša Beibele, go akaretša le Johane 3:16, yeo e rego: ‘Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go yena a se ke a fedišwa, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.’

“Ke ile ka mmotša gore: ‘Modimo o a go rata gomme o nyaka gore o phele.

“La mathomo monna yoo o ile a bonagala eka ga se a theetša. Ka gona ke ile ka rapela ka pelong gore Jehofa a nthuše go kgodiša monna yo gore a se ipolaye. Mafelelong, o ile a tloga moo a bego a eme gona gomme a thoma go mpatamela. O be a bonagala a tshwenyegile kudu.

“O ile a re: ‘Dihlatse tša Jehofa di be di nketetše e se kgale, eupša ke ile ka di raka. Ke a itshola ka seo ke se dirilego. A’ko ntshwarele hle.’

“Ke ile ka mo kgothatša ka gore: ‘Ba bangwe ba rena re be re le bjalo pele re eba Dihlatse. Kgodišega gore Jehofa o tla go swarela.’

“O ile a araba ka gore: ‘Ke a leboga, ke ikwa ke imologile.’

“Ke ile ka tšwela pele ka gore: ‘O a tseba ke kwa ke go tšhogela. Nna ke kgokilwe ka dithapo gore ke se gobale, eupša wena ge o ka thelela, o tla lahlegelwa ke bophelo bja gago bjo bohlokwa. Seo se tla kweša Jehofa bohloko kudu. Hle batamela mo go sego kotsi.’

“Ke ile ka bona gore o thoma go theoša maswafo. Ke moka a araba ka boleta a re: ‘Go lokile. Ke tla tla moo go wena.’

“O ile a batamela moo ke bego ke le gona gomme ka go akgofa maphodisa a mo tliša moo go sego kotsi. Re feditše mo e ka bago iri re bolela.”

Dihlatse tša Jehofa di tloga di tshwenyega ka batho ba bangwe kudukudu bao ba lego tlalelong. Lefaseng ka bophara di diriša Mangwalo a Beibele go abelana le batho kholofelo le khomotšo, go ba kgonthišetša gore Modimo o tloga a na le taba le bona.