Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Bafsa ba Thušwa go Lebeletšana le Bomphenyašilo Sekolong

Bafsa ba Thušwa go Lebeletšana le Bomphenyašilo Sekolong

Hugo, wa mengwaga e 10 o sa tšwa go amogela Sefoka sa Diana (e lego sefoka seo se hlomilwego bakeng sa go hlompha mohumagatšana Diana wa Wales ka ge a be a dumela gore bana ba na le sebaka sa go fetola lefase) go tšwa mokgatlong wa go thuša bafsa nageng ya Brithania ka baka la mošomo wo a o dirilego wa go thuša barutwana ba sekolong sa gagwe go lebeletšana le bomphenyašilo.

Hugo o itše: “Ke hweditše sefoka se ka baka la go diriša bidio ya O ka Fenya Bomphenyašilo Ntle le go lwa. Ke ile ka ba moemedi yo botse yo a lego kgahlanong le bomphenyašilo feela ka baka la seo ke ithutilego sona bidiong yeo go jw.org/nso.”

“Go tshwenywa ke bomphenyašilo ke bothata bjo bo diragalelago bana letšatši le letšatši lefaseng ka moka ..., eupša ... go na le seo o ka se dirago ka taba ye.” (e tšerwe bidiong ya O ka Fenya Bomphenyašilo Ntle le go lwa)

Hugo o ile a bontšha barutiši ba gagwe pele bidio ya O ka Fenya Bomphenyašilo. Ba ile ba kgahlwa kudu ke bidio yeo ke moka ba dira ditokišetšo tša gore barutwana ka moka ba kgone go tsena Wepesaeteng ya jw.org. Bana ba bantši bao ba nago le mengwaga e seswai go ya go e lesome bao ba lego sekolong sa Hugo ga bjale ba diriša Wepesaete ya jw.org ka mehla. Ba re ga se ya ba thuša feela ka go lebeletšana le mathata a go swana le bomphenyašilo, eupša gape e ba thušitše go araba dipotšišo tša go swana le e rego: Nka dira bjang bagwera ba paale?

Ditsela Tšeo di ka Holago Bafsa

Sekolong se sengwe nageng ya Brithania, Elijah wa mengwaga e seswai o be a tlaišwa ke bomphenyašilo. Yena le lapa la gabo ba ile ba lebelela bidio ya O ka Fenya Bomphenyašilo. Ba le mmogo ba ile ba itlwaetša seo Elijah a bego a ka se bolela le go se dira ge a tshwenywa ke bomphenyašilo. Se se ile sa dira gore Elijah a ikholofele kutšwanyana gomme a kgona go lebeletšana ka katlego le bothata bjoo. Bekeng ya lesolo la go gatelela go ba kgahlanong le bomphenyašilo, hlogo ya sekolong sa Elijah e ile ya bapalela sekolo ka moka bidio yeo.

Ke therešo gore go tshwenywa ke bomphenyašilo ga se bothata bjo bo lego Brithania feela. Bothata bjo ke bja lefase ka moka, gomme bidio ye e thuša bafsa dikarolong ka moka tša lefase.

Nageng ya United States, Ivie wa mengwaga e 10 o be a tšhaba ngwanenyana yo a bego a tsena le yena ka klaseng yo a bego a mo tshwenya. Ka morago ga go bogela bidio ya O ka Fenya Bomphenyašilo, Ivie o ile a ba le sebete sa go ikemela go ngwanenyana yoo. O ile a boledišana gape le morutiši wa gagwe yo a ilego a thuša go rarolla boemo bjoo. Ngwanenyana yoo o ile a kgopela tshwarelo, ga bjale yena le Ivie ba a kwana.

Dihlatse tša Jehofa di tloga di tshwenyegile ka bafsa. Re tla tšwela pele re gatiša didirišwa tšeo di neago keletšo e šomago go ba thuša go lebeletšana ka katlego le mathata a bona a letšatši le letšatši a go swana le go tshwenywa ke bomphenyašilo.