Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

JW.ORG e Kaonefatša Maphelo

JW.ORG e Kaonefatša Maphelo

Batho lefaseng ka bophara ba hotšwe ke jw.org. Mehlala ye ke ditebogo tšeo di rometšwego ntlongkgolo ya lefase ka bophara ya Dihlatse tša Jehofa go tloga ka May 2014.

E Thušitše Bana

“Ngwana wa ka yo a tsenago kheretšhe o be a tlwaetše go boa gae a swere diphensele, dibapadišwa tše dinyenyane le diporele tša letšatši tša bagwera ba gagwe. Re ile ra leka ka makga a mmalwa go mo thuša go kwešiša gore seo a se dirago ke go utswa le gore go utswa go fošagetše. Maiteko a rena a ile a wela fase go fihlela re taonelouta bidio ya O se ke wa Utswa go jw.org. E ile ya ba sedirišwa se matla le seo se bego se nyakega go thuša morwa wa rena. Ka morago ga go e lebelela, o ile a bolela gore o tla bušetša dilo tšeo ka moka, ka ge a kgodišegile gore go utswa go fošagetše mahlong a Modimo. Wepesaete ye e re thušitše e le ruri!”—D. N. wa go tšwa Afrika.

“Bidio yeo e lego go jw.org ya O se ke wa Utswa ... e bile sedirišwa se matla le seo se bego se nyakega go thuša morwa wa rena”

“Bana ba ka ba rata Wepesaete ye. Ba taoneloutile dibidio tše dikopana tša dipopaye tšeo di ba thušitšego go diriša melao ya motheo ya Beibele ya go bolela ka go utswa le go bolela maaka. Ba ithutile gape le dika tše dingwe tšeo ba ka di dirišago maphelong a bona gomme se sa ba thuša go ba batho ba ba kaone setšhabeng.”—O. W. wa go tšwa West Indies.

E Thušitše Bao ba Tsenago Sekolo

“Ke be ke bona go tsena sekolo e le morwalo o boima ke šetše ke nagana le go se tlogela. Eupša ka letšatši le lengwe ke ile ka bala sehlogo seo se rego: ‘Na ke Swanetše go Tlogela Sekolo?’ seo se lego Wepesaeteng ya jw.org. Se nthušitše go lebelela sekolo ka leihlo le lebotse. Sehlogong se ke bone gore go tsena sekolo go tla nthuta go ba le maikarabelo.”—N. F. wa go tšwa Afrika.

“Keletšo ya bafsa yeo e lego Wepesaeteng ye e nthutile go ba le mekgwa e mebotse sekolong”

“Keletšo ya bafsa yeo e lego Wepesaeteng ye e nthutile go ba le mekgwa e mebotse sekolong. Ke ithutile go šetša dithuto tša ka le go phema ditšhitišo.”—G. wa go tšwa Afrika.

“Mosadi yo a šomago le nna o be a tshwenyegile ka morwedi wa gagwe yo a bego a tlaišwa ke bana ba bangwe kua sekolong, kudukudu a tlaišwa ke ngwanenyana yo mongwe. Se se be se mo kgomile kudu moo a ilego a se sa ya sekolong ka matšatši a mmalwa ka ge a be a tšhaba go tlaišwa. Ke ile ka bolela le mosadi yo ka dintlha tšeo di tšwago bidiong ya dipopaye ya: O ka Fenya Bomphenyašilo Ntle le go lwa, yeo e hwetšagalago go jw.org. O ile a thabela kudu go tseba gore ge o ka fo itshegela o ka okobatša boemo. O ile a boledišana le ngwana wa gagwe ka tsela yeo a ka fenyago bomphenyašilo ka yona. Mafelelong, ngwana yoo o ile a ya sekolong a na le kgodišego. Ge nako e dutše e eya boemo bo ile bja kaonefala gomme yena la ngwanenyana yo a bego a mo tlaiša ya ba bagwera.”—V. K. wa go tšwa Bohlabela bja Yuropa.

E Thušitše Bafsa

“Ke leboga sehlogo seo se lego Wepesaeteng sa gore: ‘Ke ka Baka La’ng ke Itshega?’ Ke be ke tshwenywa ke bothata bjo ka nako e telele. Ke be ke nagana gore ke nna ke tshwenywago ke bothata bjo ke nnoši le gore ge nka botša ba bangwe ka bjona ba ka se nkwešiše. Mehlala ye e lego sehlogong se e nthušitše kudu. Mafelelong go na le motho yo a nkwešišago.”—Mosetsana wa kua Australia.

“Mehlala ye e lego sehlogong se e nthušitše kudu. Mafelelong go na le motho yo a nkwešišago.”

“Wepesaete ya jw.org e dirile gore go be bonolo go hwetša thušo ka ditaba tšeo di amago bafsa. Sehlogo se sengwe se nthušitše go tseba ditsela tše fapanego tša go tlaišwa ka thobalano, le go bona gore ke be ke tlaišwa ka thobalano le ditsela tšeo nka lebeletšanago le go tlaišwa ka thobalano ka tšona.”—T. W. wa go tšwa West Indies.

E Thušitše Batswadi

“Morwa wa ka yo a lego mahlalagading o na le mahlahla kudu. Gantši ke ikwa ke nolega mooko ke tsela yeo a itshwarago ka yona. Se se feleletša ka gore re se be le sebaka sa go boledišana. Letšatši le lengwe ke ile ka etela Wepesaete ya jw.org gomme ka kgetha karolo yeo e bolelago ka banyalani le batswadi. Ke ile ka hwetša dihlogo tše dintši tšeo di bego di bolela ka boemo bja ka gomme tša nthuta gore ke boledišane le morwa wa ka bjang. Le yena o ile a holwa kudu ke Wepesaete ye. Ga bjale re kgona go boledišana ka seo se mo thabišago goba seo se mo tshwenyago.”—C. B. wa go tšwa Afrika.

“Ka nako e nngwe dihlogo tšeo di tšwelelago go jw.org di be di fihla ka nako ya maleba go thuša bana ba rena go lebeletšana le ditlhohlo.”

“Ka ge re le batswadi, jw.org e re nea tsela e kaone ya go ruta bana ba rena. Ka mohlala, bidio ya dipopaye ya kamoo o ka hwetšago mogwera wa paale e thušitše bana ba rena go ba le pono e botse ka go dira bagwera le go kgetha bagwera bao ba nago le tutuetšo e botse. Ka nako e nngwe dihlogo tšeo di tšwelelago go jw.org di be di fihla ka nako ya maleba go thuša bana ba rena go lebeletšana le ditlhohlo. Ke mothopo o mobotse wa dikeletšo.”—E. L. wa go tšwa Yuropa.

E Thušitše Banyalani

“Nna le mosadi wa ka re na le mengwaga e tshela re nyalane. Go swana le banyalani ka moka, re ba le mathata a go fapana ka ditsela tšeo re boledišanago ka tšona, go fapana ka ditlogo le dipono tša rena ka ditaba tše fapafapanego. Sehlogo seo se lego go jw.org seo se rego: ‘Kamoo o ka Bago Motheetši yo Botse’ se ile sa nkgahla. Se ile sa mpha keletšo yeo nka e dirišago go kaonefatša tsela ya ka ya go theetša. Ke ile ka bala sehlogo seo gomme ka se badiša le mosadi wa ka. Re ile ra thoma go diriša ditšhišinyo tšeo re di badilego.”—B. B. wa go tšwa West Indies.

“Ka baka la Wepesaete ye, nka bolela ke kgodišegile gore e phološitše lenyalo la ka”

“Ke na le ngwaga ke kopanela le Dihlatse tša Jehofa, ka gona ke rata go leboga Wepesaete ya jw.org. Ke ithutile dilo tše dintši Wepesaeteng ye, go akaretša kamoo nka laolago kgalefo ya ka le kamoo nka bago monna le tate yo kaone. Ka baka la Wepesaete ye, nka bolela ke kgodišegile gore e phološitše lenyalo la ka.”—L. G. wa go tšwa West Indies.

E Thušitše Difoa

“Wepesaete ya jw.org e nthušitše go ikwa ke le motho gape. Ka dibidio tša Polelo ya Diatla ya Amerika, ke kaonefaditše tsela ya ka ya go bolela ka diatla. Ke be dula ke ikwa o ka re nka se kgone go bea dipakane bophelong, eupša go bona bidio ya: Go Bona Lentšu la Modimo ka Leleme la ka, go nkgomile pelo le go ntutueletša go ba le pono e botse ka bophelo.”—J. N. wa go tšwa Afrika.

“Wepesaete ya jw.org e nthušitše go ikwa ke le motho gape”

“Wepesaete ye ke selo sa bohlokwa kudu. Ke šoma ke le moithaopi yo a thušago difoa, kudukudu bafsa ba difoa. Dibidio tše dintši tša polelo ya diatla di nthušitše go kaonefatša bokgoni bja ka bja go bolela ka diatla. Wepesaete ye e nthušitše gore ke kgone go thuša ba bangwe bao le bona ba nyakago go kaonefatša bophelo ka malapeng a bona le ditswalano tša bona.”—K. J. wa go tšwa West Indies.

E Thušitše Difofu

“Ka ge ke le sefofu, ke hotšwe ke jw.org. Ke kgona go hwetša tsebišo yeo go ka ntšeago dikgwedi tše dintši go e hwetša. Wepesaete ye e kaonefaditše bophelo bja ka bja lapa le go ntira motho yo mokaone setšhabeng. E nthušitše go hwetša tsebišo ka nako e tee le bagwera ba ka bao ba bonago.”—C. A. wa go tšwa Amerika Borwa.

“Wepesaete ye e kaonefaditše bophelo bja ka bja lapa le go ntira motho yo mokaone setšhabeng”

“Bao ba sa kgonego go bala mongwalo wa Braille goba ba sa kgonego go reka dipuku tša mongwalo wa Braille, jw.org e bile selo seo se kgahlišago. Ka dithuto tša Beibele tša go theetšwa, difofu di ka kgona go bala ditaba tše di fapafapanego tša morago bjale. Wepesaete ye e hlametšwe batho ka moka, ga e kgetholle go ya ka morafo goba go beba sefahlego. E thušitše bao ba foufetšego go ikwa ba hlomphega le go tšeelwa godimo setšhabeng.”—R. D. wa go tšwa Afrika.

E Thušitše Bao ba Nyakago go Tseba Modimo

“Phapano magareng ga Wepesaete ya lena le tša madumedi a mangwe ke gore ga se e tlale dipolelwana le mantšu a bodumedi ao a kwešišwago feela ke baruti. Ga se e tlale ka ditaba tše dintši tšeo o ka se di kwešišego. Wepesaete ya lena ke e bonolo le e lebanyago. Ga e na mantšu a mantši le go tlala ka difilosofi. Ga e dire gore tumelo e be selo se se raranego. Go e na le moo, e bontšha gore tumelo ke selo seo se ka hwetšwago ke mang le mang.”—A. G. wa go tšwa Asia.

“Wepesaete ya lena ke e bonolo le e lebanyago . . . e bontšha gore tumelo ke selo seo se ka hwetšwago ke mang le mang”

“Bophelo bja ka ntle le jw.org bo ka se be le mohola. Wepesaete ye e bile thušo e kgolo lefaseng leo le tletšego leswiswi la moya. Ke kgona go bona le go kwa dihlogo tšeo di hlalosago pono ya Modimo ka dilo le go ithuta ka dikarabo tša dipotšišo tše dintši bophelong.”—J. C. wa go tšwa West Indies.

“Ke leboga thušo ya moya yeo ke e hweditšego ge ke dutše ke le sethokgweng sa Amerika Borwa. Ntle le Wepesaete ye, ke ikwa ke le leswiswing.”—M. F. wa go tšwa Amerika Borwa.