Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Dihlatse tša Jehofa di Thuša go Hlwekiša Toropo ya Rostov-on-Don

Dihlatse tša Jehofa di Thuša go Hlwekiša Toropo ya Rostov-on-Don

Ka di-20 tša May 2015, molaodi wa toropo e kgolo ya ka borwa bja Russia o ile a nea Dihlatse tša Jehofa lengwalo la go leboga. Lengwalong leo o ile a reta Dihlatse ka ge di “thušitše kudu nakong ya go hlwekiša toropo.”

Nakong ya ge go hlwekišwa toropo yeo, Dihlatse tša Jehofa go tšwa diphuthegong tše nne di ile tša olela ditlakala le ditšhila tšeo di bego di le ditseleng le kgauswi le dinoka. Ka diirinyana, Dihlatse tšeo di ile tša tlatša ditlakala ka dipolasetiking tše 300, gomme ka morago dilori di ile tša lata dipolasetiki tšeo.

Ke ka baka la’ng Dihlatse di be di ikemišeditše gakaaka go thuša setšhaba? Raisa wa mengwaga e 67 o re: “Nka se itire okare ga ke na taba. Le nna ke nyaka gore toropo ye ya gabo rena e hlweke gore batho ba thabele go phela go yona. Le ge batho ba bantši ba sa tsebe seo re se dirilego, eupša rena re ipshinne kudu. Sa bohlokwa ke gore Jehofa o a tseba.” Aleksander o oketša ka gore: “Ga re no botša batho ka Beibele feela, eupša re ba thuša le ka dilo tše dingwe. Ke thaba kudu e bile ke a kgotsofala ge ke thuša baagišani ba ka.”

Batho ba toropong yeo ba kgahlilwe ke go ithaopa ga Dihlatse tša Jehofa. Monna yo mongwe o be a maketše kudu ge a ekwa gore Dihlatse di dirile mošomo wo mahala. O ile a phetha ka gore a di thuše, gomme ka morago a re: “Ga se ka ka ka nagana gore go a kgonega gore nka tsoga ke ipshinne ka go hlwekiša.” O ile a ba a re: “Ba bangwe ba lena ga le dule mo eupša le tlile go tlo re hlwekišetša.”

Yo mongwe wa bahlokomedi ba toropo yeo o ile a bona gore Dihlatse tše dingwe tše sego kae di kgobokeditše ditlakala tše dintši wa go makatša. O ile a tšea Dihlatse tšeo senepe di le kgauswi le dipolasetiki tša ditlakala tšeo, gore a yo “bontšha batho ba bangwe gore mošomo o dirwa bjang ka mo ntle.”