DIHLATSE TŠA JEHOFA kua Saponara, toropong ya Sicily, di ile tša fiwa sefoka ka ge di thušitše ka tša tlhakodišo ge mafula a wela naga yeo.

Ka November 22, 2011, mafula a matla a ile a wela tše dingwe tša ditoropo le metse ya profense ya Messina. Mantšiboeng ao kua Saponara, maraga a elelago a ile a feta ka maphelo a batho ba bararo—ngwana le batho ba babedi ba bagolo.

Matšatšing a ka morago ga kotsi ye, Dihlatse tša Jehofa di ile tša rulaganya le go nea dihlopha tša baithaopi ditlabakelo tša go šoma gore di tloše leraga le dilo tšeo di sentšwego mafelong ao a senyegilego kudu.

Dihlopha tše di ile tša šoma le balaodi gomme tša thuša moo go tlogago go nyakega thušo. Di ile tša tšwela pele di thuša gaešita le ka morago ga ge maemo a tšhoganetšo a fetile. Dihlatse tše 50 go ya go tše 80 di ile tša thuša, go akaretša le tše dingwe tšeo di tšwago bokgole bja dikhilomithara tše 97.

Badudi ba bantši ba lefelong leo bao ba hlasetšwego ke mafula ba ile ba leboga Dihlatse kudu. Ramotse o be a fo hlwela gore: “Batho ba go swana le lena ba a hlokwa!

Ka morago ga dikgwedi tše hlano, Mokhanselara, Fabio Vinci, o ile a nea phuthego ya tikologong yeo ya Dihlatse tša Jehofa sefoka legatong la balaodi ba mmasepala.