Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Go Diriša Diswantšho go Thuša Babadi ba Rena go Kwešiša

Go Diriša Diswantšho go Thuša Babadi ba Rena go Kwešiša

Dikgatišo tše dintši tša Dihlatse tša Jehofa di na le diswantšho tša mebalabala tšeo di hlalosago seo se ngwadilwego, eupša mathomong di be di se gona. Kgatišo ya mathomo ya Zion’s Watch Tower ya 1879, e be e se na diswantšho. Ka nywagasome e mentši, dikgatišo tša rena di be di na le mengwalo feela, go fela go eba le seswantšho se sengwe sa go bapiša goba sa mmala o moso le o mošweu.

Ga bjale, dikgatišo tša rena tše dintši di tletše ka diswantšho. Bathadi ba rena ba diswantšho le bao ba tšeago dinepe ba tšweletša diswantšho tše dintši le dipapišo le dinepe tšeo o di bonago di gatišitšwe goba di le mo Wepesaeteng ya rena. Go dirwa nyakišišo e tseneletšego go thuša go hlama diswantšho tšeo di rutago histori e bohlokwa le ditherešo tša Beibele.

Ka mohlala, bona seswantšho seo se sepedišanago le sehlogo se, seo se tšweletšego la mathomo ka go kgaolo 19 ya puku ya “Go Nea Bohlatse bjo bo Tletšego” ka Mmušo wa Modimo. Ke seswantšho sa Korinthe ya bogologolo. Ka ge go hlalositšwe go kgaolo 18 ya puku ya Beibele ya Ditiro, moapostola Paulo o eme pele ga bema, goba sedulo sa kahlolo. Banyakišiši ba ile ba nea bathadi ba rena ba diswantšho tsebišo ya dilo tšeo di hweditšwego ke baepi ba marope, yeo e hlalosago gore sedulo se se be se eme kae le mebala ya mmabole woo Paulo a ka bago a ile a tšwelela pele ga Gallio a le go wona. Banyakišiši ba ile ba hlalosa moaparo wa Baroma ba lekgolong la pele la nywaga e le gore molaodi wa selete Gallio, yo a lego gare ga seswantšho, a ka thalwa a apere kobo ya bogoši. O bontšhwa a apere kobo ya ka gare le toga yeo e nago le methalo e mephepolo e mekoto le dieta tšeo di bitšwago calcei. Banyakišiši ba ile ba lemoga gore ge Gallio a be a ema pele ga bema, go ka direga gore o be a tšwelela a lebeletše leboabodikela. Ka gona, seo se ile sa thuša bathadi ba rena ba diswantšho go lemoga gore seswantšho se swanetše go phadima gakaakang.

Di Dirilwe ka Bothakga e Bile di na le Mehola

Re kgoboketša diswantšho gore re se lahlegelwe ke nyakišišo yeo re e dirilego le gore re tle re kgone go di diriša gape. Ka nywaga e mentši, re ile ra boloka diswantšho le dipapišo difaeleng tšeo di tsentšwego ka dienfelopong tše dikgolo go ya ka kgatišo yeo di tšweletšego go yona. Diswantšho di be di bolokwa go ya ka dihlogo. Ge difaele tše di thoma go ba tše dintši, go ile gwa thoma go ba thata go hwetša seswantšho goba go se diriša gape.

Ka 1991, re ile ra dira lenaneo la khomphutha la go dira nyakišišo leo le ilego la re thuša kudu. Lenaneo leo le bitšwa Image Services System, gomme ga bjale le na le diswantšho tše di fetago tše 440 000. Go tlaleletša go diswantšho tšeo di tšweletšego dikgatišong tša rena, go na le diswantšho tše dingwe tše dikete tšeo di bolokwago gore di tle di dirišwe dikgatišong tša nakong e tlago.

Tsebišo e ntši—go akaretša ya gore seswantšho se dirišitšwe neng le gona kae, maina a motho yo mongwe le yo mongwe yo a tšwelelago go sona le gore se emela mehla efe—ka moka di ngwalwa fase. Bokgoni bja go hwetša diswantšho tše di swanetšego ka pela bo thuša kudu ge go ngwalwa dikgatišo tše difsa.

Ka dinako tše dingwe re ngwala beng ba seswantšho diswantšhong tšeo e sego tša rena. Ka mohlala, a re re re hloka seswantšho seo se bontšhago methalo yeo e dikologago polanete ya Saturn gore re ngwale sehlogo se sengwe ka go Phafoga! Boemong bjo bjalo, sehlopha sa rena se tla tsoma seswantšho seo se swanelago gomme sa ikgokaganya le beng ba sona gore se hwetše tumelelo ya go se diriša. Ka ge ba bangwe ba tseba ka modiro wa rena wa go ruta ka Beibele lefaseng ka bophara, ba re dumelela go di diriša mahala. Ba bangwe ba nyaka re di lefelela goba re ngwale maina a bona go tšona. Ka morago ga ge re kwane le bona, seswantšho seo se dirišwa dikgatišong tša rena gomme sa bolokwa lenaneong la rena la khomphutha.

Lehono, dikgatišo tše dingwe tša rena di tletše ka diswantšho. Ka mohlala, Wepesaeteng ye re na le Dikanegelo tša Beibele tša Diswantšho; e bile gona Wepesaeteng ye o ka hwetša diporoutšha tša mebalabala goba wa hwetša tšeo di gatišitšwego, tše bjalo ka poroutšha ya Theetša Modimo, tšeo di rutago dilo tše dintši ka mantšu a sego kae. Dikgatišo tše le tše dingwe tšeo di tšwelelago Inthaneteng ka moka di kgothaletša batho go ithuta Beibele.