Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Dibidio Tšeo di Hwetšagalago ka Maleme a Mantši

Dibidio Tšeo di Hwetšagalago ka Maleme a Mantši

Dihlatse tša Jehofa di tsebja gabotse ka modiro wa tšona wa go fetolela. Ka November 2014, re be re šetše re fetoletše Beibele ka maleme a 125 le dipuku tšeo di theilwego Beibeleng ka maleme a 742. Modiro wa rena wa go fetolela o akaretša le go dira dibidio. Go tloga ka January 2015, bidio ya Ke Eng Seo se Diregago Holong ya Mmušo? e be e šetše e le gona ka maleme a 398 gomme ya Ke ka Baka la Eng o Swanetše go Ithuta Beibele? e le gona ka maleme a 569. Ke ka baka la’ng e bile ke bjang dibidio tše di ilego tša tšweletšwa?

Ka March 2014, Sehlopha se Bušago sa Dihlatse tša Jehofa se ile sa laela diofisi tša makala lefaseng ka bophara go gatiša dibidio tše ka maleme a mantši ka mo go ka kgonegago e le gore go be bonolo go ruta batho Beibele.

Go fetolela bidio go tšea megato e mmalwa. Sa pele, sehlopha sa bafetoledi se fetolela bidio. Mogato wa go latela ke gore go kgethwa batho bao ba bolelago leleme leo bakeng sa go gatiša. Ke moka lefapha la go gatiša le gatiša seo se fetoletšwego, la theetša le go beakanya bidio yeo gomme la lokela mantšu ao a tšwelelago sekirining. Mafelelong, mantšu a gatišitšwego, mongwalo wo o tšwelelago sekirining le bidio di a kopanywa bakeng sa go tšweletša bidio e feletšego yeo e tlago go pharwa Wepesaeteng.

Makala a mangwe a na le mafelo a go gatiša le batho bao ba tlwaeleditšwego modiro wo. Ka gona go thweng ka maleme ao a bolelwago le go fetolelwa mafelong ao a lego kgole le toropo?

Lefaseng ka bophara, batho bao ba tsebago modiro wo wa go gatiša ba tšea ditlabakelo tša go gatiša tšeo di šikarwago gomme ba yo gatiša mafelong ao. Ditsebi tša go gatiša di dira lefelo la motšwa o swere la go gatiša Holong ya Mmušo (lefelo la borapedi la Dihlatse tša Jehofa) goba magaeng a batho di diriša digodiša medumo le laptop yeo e nago le lenaneo leo le dirišwago ge go gatišwa. Batho bao ba bolelago leleme leo ba šoma e le babadi, bahlahli le go lekola seo se gatišitšwego. Ge batho ba ka moka ba kgotsofaditšwe ke kamoo bidio e gatišitšwego ka gona, ditsebi tše tša go gatiša di tšea ditlabakelo tša tšona tša fetela lefelong le lengwe.

Ka go diriša mokgwa wo, go ile gwa kgonega gore dibidio tše di tšweletšwe ka maleme a mantši.

Tsela yeo batho ba amogetšego dibidio tše e tloga e kgahliša. Bathong ba bantši, dibidio tša rena ke tša mathomothomo tšeo ba di bonego ka leleme la bona.

Le lengwe la maleme ao a gatišitšwego ke Sepitjantjatjara, seo se bolelwago ke batho ba 2 500 Australia. Bidio e ile ya gatišwa ka leleme le toropong ya Alice Springs Seleteng sa ka Leboa. Callan Thomas, yoo a ilego a thuša ka go gatiša o itše: “Dibidio tše di ile tša thabelwa kudu, batho ba mo ba be ba kgomaretše sedirišwa sa elektroniki ba bogetše bidio e bile ba botšiša gore ba ka hwetša kae dibidio tše dingwe tša mohuta wo. Dipuku tša leleme le di hwetšagala ka sewelo. Ge ba be ba ekwa bidio ye—kudukudu ge ba be ba e bona—ba ile ba makala kudu.”

Dihlatse tše pedi nageng ya Cameroon di be di sesa nokeng ka seketswana. Di ile tša ema motsaneng wa Pygmy gomme tša bolela le kgoši ya moo, yeo e bego e le morutiši sekolong sa lefelong le. Ka morago ga go lemoga gore kgoši ye e bolela Sebassa, Dihlatse tše di ile tša diriša tablet go bapala bidio ya Ke ka Baka la Eng o Swanetše go Ithuta Beibele? ka leleme la yona. Kgoši ye e ile ya kgahlwa kudu ke seo e bego e se bona ke moka ya kgopela dipuku le dipukwana.

Motsaneng o mongwe nageng ya Indonesia, moetapele wa bodumedi wa moo o be a ganetša Dihlatse tša Jehofa gomme o ile a fiša dipuku le dipukwana ka moka tšeo Dihlatse di bego di di neile batho ba moo. Batho ba bangwe motsaneng wo ba be ba tšhošetša ka gore ba tla fiša Holo ya Mmušo e lego lefelo la borapedi la Dihlatse tša Jehofa. Ka morago ga moo, maphodisa a mane a ile a ya ntlong ya Hlatse e nngwe go yo botšološiša yena le lapa la gagwe. Maphodisa a be a nyaka go tseba seo se diregago Holong ya Mmušo, ka gona Hlatse ye e ile ya a bontšha bidio ya Ke Eng Seo se Diregago Holong ya Mmušo? ka Seindonesia.

Ka morago ga go bogela bidio ye, lephodisa le lengwe le ile la re: “Bjale gona ke a bona gore batho ga ba le kwešiše e bile ga ba le tsebe gabotse.” Lephodisa le lengwe le ile la botšiša gore: “Na nka hwetša bidio ye gore ke kgone go e bontšha batho ba bangwe? Bidio ye e ntira gore ke le tsebe gakaone.” Maphodisa ga bjale a kwešiša Dihlatse e bile a a di šireletša.

Ge e ba o se wa tšwa o bogela dibidio tše gore’ng o sa di bogele ka leleme la gago?