Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Pontšho ya Pele ya Diswantšho tša Meago ya Wallkill ye e Thomilego ka (July 2013 go ya go October 2014)

Pontšho ya Pele ya Diswantšho tša Meago ya Wallkill ye e Thomilego ka (July 2013 go ya go October 2014)

Dihlatse tša Jehofa di katološa le go kaonefatša meago ya tšona ya Wallkill, New York. Diswantšho tše di bontšha mošomo wo o šetšego o dirilwe kgweding ya July 2013 le October 2014. Go rulagantšwe gore modiro wo o tla fela ka November 2015.

Kamoo meago ya Wallkill e bego e le ka gona ka October 21, 2013.

  1. Lefelo la go bolokela mabele (leo le ilego la thubja ka January 2014)

  2. Moago wo o katološitšwego wa go hlatswetša

  3. Phapoši ya go jela

  4. Moago wa bodulo wa E

  5. Moago wa Diofisi

  6. Moago wa Metšhene ya go Phrintha

  7. Molatswana wa Shawangunk Kill (creek)

July 12, 2013—Moago wo o katološitšwego wa go hlatswetša

Motšhene o rwala mabotana ao a tlago go dirišwa moagong. A dirilwe e sa le pele lefelong le la moago.

July 19, 2013—Moago wa bodulo wa E

Baagi ba tsenya selo sa go tiiša lebato godimo ga lebato leo le dirilwego ka mapolanka leo le kgwahlišitšwego ka konkoriti. Go tsentšwe dilo moagong wo tšeo di tlago go thuša moago gore o tie dinakong tša tšhišinyego ya lefase.

August 5, 2013—Moago wa bodulo wa E

Baagi ba lokiša leboto.

August 30, 2013—Moago o katološitšwego wa go hlatswetša

Baagi ba tsenya diforeimi tša tšhipi moo go tlogo tsenywa metšhene e mefsa.

September 17, 2013—Moago wa bodulo wa E

Moagi o sega selo se se alwago marulelong go thibela meetse.

October 15, 2013—Moago wa bodulo wa E

Baagi ba lebelela ge e ba selo seo se dirago gore lebato le tie se tsentšwe gabotse. Ge e ba go e na le seo se sa tsenywago gabotse go tsenywa se sengwe.

November 15, 2013—Moago o katološitšwego wa go hlatswetša

Modiro wo o dirwago marulelong o akaretša go tsenya motšhene o mofsa wa go fehla moya.

December 9, 2013—Moago wa bodulo wa E

Baagi ba tšhela selo sa go tiiša lebato mo mengeng. Mošomo wo wa go dira gore moago o tie le ge go ka ba le ditšhišinyego tša lefase o tšere ngwaga le seripa.

December 11, 2013—Moago o katološitšwego wa go hlatswetša

Moagi o tsenya phaephe e mpsha ya go sepediša meetse a ditšhila.

January 10, 2014—Lefelo la go bolokela mabele

Diphaephe tša go sepediša mabele tšeo di dirišitšwego go tloga ka 1960 go fihla ka 2008 di a tlošwa. Lefelo le le ile la se sa šoma gateetee ka morago ga gore mašemo a Wallkill a se sa ba le dikgogo, dikgomo tša maswi le dikolobe.

January 22, 2014—Moago wa Diofisi

Baagi ba tloša ditulo gore Holo ya Mmušo yeo e dirišwago ke lapa la bethele e tle e lokišwe.

January 29, 2014—Lefelo la go bolokela mabele

Dintlwana tše di be di dirišetšwa go bea dijo tša diruiwa.

March 3, 2014—Moago wa metšhene ya go phrintha

Baagi ba lokišeletša go dira lefelo le lefsa la Lefapha la Tlwaetšo ya go lokiša Metšhene (yeo e dirišwago lefapheng la go phrintha).

July 4, 2014—Moago wa Diofisi

Mošomi o tšhumelela dipilara tšeo di thekgilego moago.

September 19, 2014—Phapoši ya go jela (yeo e lego Moagong wa Bodulo wa E)

Baagi ba ala mmete lefelong leo ba bego ba jela go lona.

September 22, 2014—Moago wa bodulo wa E

Mapolanka ao a kgaoganyago diphapoši a kgauswi le go fela go tsenywa lebatong la pele.

September 24, 2014—Moago wa Diofisi

Moagi o tsenya ditšhipi tšeo di tlago go thekga lifithi e mpsha.

October 2, 2014—Phapoši ya go jela (Yeo e lego moagong wa bodulo wa E)

Go oketšwa ga phapoši ya go jela go dirile gore e be le madulo a 1 980.

October 22, 2014—Moago wa Diofisi

Baagi ba epa motheo wa go oketša dipilara. Go oketšwa ga dipilara go tla thuša gore moago o tie nakong ya ditšhišinyego tša lefase.