Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Pontšho ya Bobedi ya Diswantšho tša Meago ya Warwick ye e Thomilego ka (September go Fihla ka December 2014)

Pontšho ya Bobedi ya Diswantšho tša Meago ya Warwick ye e Thomilego ka (September go Fihla ka December 2014)

Pontšhong ye ya diswantšho re tla bona kamoo mošomo o tšwetšego pele ka gona ntlongkgolo e mpsha ya Dihlatse tša Jehofa go tloga ka September go fihla ka December 2014.

Seswantšho sa meago ge e šetše e fedile. Go tloga ka go le letshadi go ya ka go le letona:

  1. Moago wa go Lokišetša Dikoloi

  2. Moago wa go Phaka Dikoloi tša Baeng

  3. Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

  4. Moago wa Bodulo wa B

  5. Moago wa Bodulo wa D

  6. Moago wa Bodulo wa C

  7. Moago wa Bodulo wa A

  8. Diofisi

September 11, 2014—Lefelo la go Phaka Dikoloi la Baeng

Go dirwa marulelo ao a tlogo tsenywa moagong wa bodulo wa C.

September 18, 2014—Warwick

Kamoo lefelo le le bogegago ka gona ge o le lebelela o le ka lehlakoreng la ka borwa o lebeletše ka leboa kgauswi le Letsha la Sterling Forest (Blue Lake). Mo e ka bago metšhene e 13 e šoma ka nako e tee. Konkoriti ya motheo wa moago wa bodulo wa B e šetše e tšhetšwe.

September 26, 2014—Diofisi

Ditšhipi tša moago le dipilara di šetše di lokišeleditšwe go tsenywa. Tsela yeo ditšhipi tšeo di tsentšwego ka yona moagong wa Diofisi e tla dira gore modiro o akgofe.

October 9, 2014—Warwick

Bašomi ba dira marulelo ao a tlago go tsenywa moagong wa bodulo wa C. Ka morago ka go le letshadi, go dirwa marulelo a mangwe.

October 15, 2014—Diofisi

Bašomi ba tsenya ditšhipi tšeo di tlogo dirišwa moagong. Karolong ye ya moago go tla ba le khitšhi, lefelo la go jela, lefelo la go hlatswetša le mafapha a mangwe.

October 15, 2014—Warwick

Mošomi yo a tsenyago diphaephe tša go sepediša meetse a ditšhila o newa lefsielo.

October 20, 2014—Warwick

Leboto la motšwa-o-swere leo le agilwego bakeng sa go bontšha baagi tsela yeo maboto a moago a swanetšego go agwa ka yona. Baagi ba phušola leboto le ka morago ga go bona kamoo le swanetšego go agwa ka gona.

October 31, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Go tsenywa marulelo moagong. Marulelo ao a dirišitšwego meagong ya bodulo a dira gore meago e bogege.

November 7, 2014—Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

Go tlišwa tanka ya dilithara tše 95 000 ya oli (25 000 gal). Oli ye e tla dirišetšwa go thuša ditanka gore di boloke meetse a fiša.

November 12, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Kamoo lefelo le le bogegago ka gona ge o le lebelela o le ka borwa bja moago, mafelelong a moago ka go le letona go bonagala letsha la Blue Lake. Mebala e fapafapanego e dirišitšwego e dira gore meago e bogege.

November 21, 2014—Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

Bašomi ba tsenya diphaephe tša go sepediša meetse pele go ka dirwa lebato.

November 28, 2014—Diofisi

Bašomi ba tloša lehlwa marulelong.

December 1, 2014—Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

Bašomi ba lekola tsela yeo diphaephe tša go sepediša meetse di tlago tsenywa ka yona.

December 10, 2014—Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

Go epša ga melete le go tšhelwa ga konkoriti go tšwela pele le ge lehlwa le ewa. Godimo ka go le letshadi seswantšhong, karolo e nngwe ya moago wa diofisi e thibilwe ka polasetiki yeo e dirago gore bašomi ba kgone go dira mešomo e swanago le go tšhela konkoriti le go tsenya dilo tšeo di sa swego gabonolo, e le gore mošomo o tšwele pele marega.

December 12, 2014—Moago wa Bodulo wa D

Bašomi ba tsenya dilo tšeo di kgonago go thibela meetse mo dipilareng tša konkoriti le mabotong.

December 15, 2014—Warwick

Kamoo lefelo le bogegago ka gona ge o le godimo. Meago ya bodulo ke e bonagalago godimo seswantšhong. Moago o mogolo o mošweu bogareng bja seswantšho ke meago ya Diofisi. Lefelo la go aga le tšere feela diperesente tša ka tlase ga tše 20 tša diheketara tše ka bago 100 (253 a.) tša lefelo leo ka moka gomme se se dirile gore sethokgwa seo se lego kgauswi se se tlošwe.

December 15, 2014—Warwick

Kamoo lefelo le bogegago ka gona ge o le godimo, o bona meago ya bodulo ya C le ya D mafelelong a seswantšho. Moagong wa bodulo wa C, bašomi ba feleletša go tsenya marulelo.

December 25, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Mošomi o tsenya mapolanka lebatong. Phapošing e nngwe le e nngwe ya bodulo go tla tsenywa mebete, mapolanka lebatong, diraka gaešita le go pentwa.

December 31, 2014—Diofisi

Mošomi o ritela lebato la konkoriti.

December 31, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Mošomi wa mengwaga e 77 o tsenya dithapo tša inthanete le tša megala. Ge modiro wo o fela go tla be go šetše go tsentšwe thapo ya mohuta wo ya go lekana dikhilomithara tše ka bago tše 32 (20 mi).