Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Go Šoma le Dihlatse tša Jehofa Kua Warwick

Go Šoma le Dihlatse tša Jehofa Kua Warwick

Moya wa go ithaopa wo o ilego wa bontšhwa ge go be go agwa ntlokgolo ya rena e mpsha kua Warwick o ile wa tlaba batho ba bantši. Molaodi wa khamphani yeo e bego e tsenya dilifiti o ile a botša yo mongwe wa baithaopi gore: “Sehlopha sa lena se dira modiro o makatšago kudu. Lehono batho ba bantši ga ba rate go ithaopa.”

Molaodi yo le ba bangwe ge ba be ba thoma go kwa gore batho bao ba tla bago ba aga ntlokgolo ya Dihlatse tša Jehofa Warwick kua New York, e tla ba e le baithaopi, ba be ba nagana gore go tla no tla Dihlatse tša tikologong yeo le gona tša tla mafelobekeng feela. Ba ile ba makala kudu ge ba be ba kopana le batho bao ba tšwago nageng yeo ka moka bao ba bego ba tlogetše mešomo ya bona gomme ba ithaopela go tlo šoma moo dikgwedi, gaešita le mengwaga.

Ge ngwaga wa 2015 o be o fela, ditho tša lapa la Bethele ya United States gotee le Dihlatse tše e ka bago tše 23 000 di be di šetše di kile tša ithaopela go šoma Warwick. Go oketša moo, batho ba bangwe ba e ka bago ba 750 bao ba šomago go aga bao e sego Dihlatse tša Jehofa ba ile ba thuša gore mošomo wa go aga o fele ka nako. Go šoma le Dihlatse tša Jehofa go ile gwa kgoma ba bangwe ba bašomi bao ka tsela e botse kudu.

Lefelo Leo le Lapološago

Molaodi wa khamphani e nngwe yeo e dirago mafasetere le maboto, o ngwadile gore: “Batho ka moka bao ba šomago Warwick go tšwa khamphaning ya rena ba makatšwa kudu ke boitshwaro bja Dihlatse tša Jehofa. Seo se dira gore ba bantši ba rena re nyake go šoma moo.”

Khamphani e nngwe e ile ya tliša batho bao ba bego ba tlo thuša ka go aga meago e megolo ya bodulo. Ge khamphani yeo e feditše mošomo wa yona, ba bararo ba batho bao ba bego ba e šomela ba be ba sa nyake go sepela Warwick. Ba ile ba tlogela mešomo ya bona gomme ba hwetša mošomo khamphaning e nngwe yeo e bego e sa šoma moo.

Dika tša Bokriste tšeo di ilego tša bontšhwa ke Dihlatse di ile tša kgoma ka tsela e botse bašomi ba bangwe bao e sego Dihlatse. Monna yo mongwe o be a šoma khamphaning yeo e bego e tšhela khonkhoriti ge go be thoma go agiwa. Ka morago ga gore a šome Warwick dikgwedi tše sego kae, mosadi wa gagwe o ile a thoma go lemoga gore boitshwaro bja gagwe le polelo ya gagwe di fetogile kudu ge a le ka gae. A thabile, mosadi yo o ile a re: “Ga ke sa mo tseba!”

“Basadi ba Dihlatse ba tlo tla”

Dihlatse tše dintši tšeo di bego di šoma moagong e be e le basadi. Mošomo wa bona e be e se feela go otlela dipese, go hlwekiša diphapoši le mošomo wa bongwaledi, eupša ba be ba laola sephethephethe sa dikoloi, ba šoma ka didirišwa tše dikgolokgolo, ba tsenya dithapo tša dikhomphutha, ba tsenya diphaephe, ba dira maboto le go a penta, ba tsenya dipompi le go tšhela khonkhoriti. Ba be ba šoma ka thata.

Motho yo mongwe yo e sego Hlatse yo a bego a šoma ka go rulela o ile a lemoga gore ge banna le basadi ba bona ba be ba fologa dipese, ba bangwe ba be ba swarana ka matsogo ge ba eya mošomong. Seo se ile sa mo kgahla kudu. Le gona o ile a lemoga le gore basadi ba be ba šoma ka thata. O itše: “Mathomong o ka nagana gore basadi ba no ba ba felegeditše banna ba bona mošomong. Eupša basadi bao ba a šoma! Ke šomile mafelong a go aga toropong ka moka ya New York City, eupša ga sa nka ka bona mohlolo wo.”

Marega a 2014/2015 a be a tonya kudu, gomme o be o ka lekega go dula gae go e na le gore o yo šoma phefong mosegare ka moka. Jeremy, e lego yo mongwe wa Dihlatse tšeo di bego di hlokometše modiro wa go aga, o gopola gore: “Matšatšing ao go bego go tonya kudu, ka dinako tše dingwe molaodi wa dikhamphani tša go aga tšeo di bego di tšhela khonkhoriti o be a mpotšiša gore: ‘Na basadi ba lena ba tla be ba šoma gosasa?’”

Ge ke re: “Ee.”

O be a re: “Le bale ba emago ka kua ntle go laola dikoloi?”

Ke moka ke re: “Ee.”

“Ka morago o re o ile a botša banna bao ba bego ba šoma khamphaning ya gagwe gore ba swanetše go tla mošomong ka gobane le basadi ba Dihlatse ba tlo tla!”

Baotledi ba Dipese ba be ba Rata Mošomo wa Bona

Go ile gwa hirwa baotledi ba dipese ba ka godimo ga ba 35 gore ba iše baithaopi Warwick le go ba bušetša moo ba bego ba dula gona.

Ka letšatši le lengwe pele pese e ka sepela, mootledi o ile a sokologa gomme a lebelela bao ba lego ka peseng. O ile a re go bona: “Ke thabetše go otlela pese ya lena Dihlatse. Ke kgopela gore le ngwalele boss ya ka e-mail le mmotše gore a ntlogele ke šoma mo. Ke ithutile dilo tše dintši ka Beibele go lena. Pele ke e tla mo, ke be ke sa tsebe leina la Modimo le gore go tlo ba le paradeise mo lefaseng. Ga ke sa boifa lehu. Mošomo wo o fetošitše bophelo bja ka. Nakong e tlago ge ke sa šome, le tla mpona Holong ya Mmušo.”

Damiana, e lego Hlatse yeo e bego e šoma Warwick o itše: “Letšatši le lengwe ka morago ga gore re namele pese, mootledi wa pese ya rena o ile a re go na le seo a nyakago go re botša sona. O ile a re botša gore o ile a iša Dihlatse tše 4 000 mafelong a rena a mantši kua New York mo re bego re aga gona. Ke moka a re: ‘Batho ka moka ba na le mafokodi a bona, eupša lena le kgona go rarolla mathata a lena kapejana gomme la tšwela pele le šoma gotee. Ruri seo se a kgahliša.’ O ile a re o rata go boledišana le rena.

“Ge a feditše go bolela, yo mongwe wa Dihlatse ka mo peseng o ile a mmotšiša gore: ‘Na o a rata ge re opela?’

“O ile a araba a sega a re, ‘Ee! A re thomeng ka go opela kopelo 134!’” *

^ par. 22 Kopelo 134, ka kopelong ya Opelela Jehofa, e na le sehlogo se se rego “Ipone o le Gona ge Tšohle e le tše Mpsha.” E hlalosa lethabo leo le tla hwetšwago ke bao ba tlago go phela lefaseng le lefsa la Modimo.