Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Go Šireletša Tikologo le Diphoofolo tša Naga Kua Warwick

Go Šireletša Tikologo le Diphoofolo tša Naga Kua Warwick

Dihlatse tša Jehofa di thomile go aga ntlokgolo ya tšona ya lefase ka bophara kgauswi le Letsha la Sterling Forest (Blue Lake) ka ntle ga toropo kua New York State. Di šireletša tikologo le diphoofolo tša naga bjang?

Dihlatse di ageleditše ka terata ya motšwa-o-swere go dikologa moo go agiwago gona go thibela dinoga le dikhudu go tsena lefelong leo di ka gobatšwago. Terata yeo e fela e hlahlobja go kgonthišetša gore diphoofolo ga di tshele le go kgakgelwa lefelong leo go šomelwago go lona. Ka morago ga ge modiro wa go aga o fedile gomme terata e tlošitšwe, dinoga tšeo di ka hwetšwago kgauswi le meago ye di tlo tlošwa ke motho yo a tsebago ka dinoga gore a di tloše ntle le go di gobatša.

Eastern bluebird

Dihlare di be di rengwa ka marega gore go se šitišwe dinonyana tša ka bohlabela tšeo di bitšwago bluebirds. Ka morago ga ge mošomo wa go aga o fedile, Dihlatse di tla dira dintlwana tša dinonyana gore di goketše dinonyana go boa.

Ka mo go swanago, Dihlatse di tla hlahloba le go hlwekiša dibaka tše dingwe magareng ga October le March go dira gore dipeu tša matšoba ao a bitšwago hyssop skullcap tšeo di gašitšwego di phatlalale le go tlhoga gabotse. Thulaganyo ye e latelwa le ge go sa ka gwa ba le matšoba a mo lefelong le la go aga la Warwick go tloga ka 2007.

Letsha la Sterling Forest, leo le dikaneditšego lefelo le, le thuša dinonyana tše fapafapanego tša go rata go dula ka meetseng gotee le dihlapi. Go šireletša letsha le, ditsebi tša go aga di kgethile go diriša mekgwa ya go aga yeo e sa senyego tikologo. Mekgwa ye e akaretša go bjala dimela tlhakeng ya meago, tšeo di tlago go fokotša tšhilafalo yeo e bakwago ke pula le kgogolego. Go oketša moo, dimela tšeo di hweditšwego moo tšeo di dikologilego letsha ga se tša ka tša rengwa.

Hlatse yeo e šomago ka mediro ya mohuta wo e re: “Le ge e le gore go leka go šireletša tikologo go nyaka thulaganyo le nako e oketšegilego, re ikemišeditše go e šireletša mo lefelong la go aga la Warwick.”