Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Go Agilwe Diholo Tše 3 000 Kua Nigeria

Go Agilwe Diholo Tše 3 000 Kua Nigeria

Ka Mokibelo, March 1, 2014, batho ba 823 ba be ba bokane Holong ya Kopano ya Dihlatse tša Jehofa kua Benin City go thabela tlhora e mpsha ya go agwa ga diholo tše 3 000 kua Nigeria. Dihlatse tša Jehofa di agile Diholo tša Mmušo tše 3 000 nageng yeo go tloga ka 1999, ge lenaneo la go aga Diholo tša Mmušo dinageng tšeo di diilago le be le thoma.

Pele

Sebokeng seo go ile gwa ba le polelo yeo e bego e bolela ka boripana ka histori ya modiro wa go aga mafelo ao diphuthego di bego di kopanela go ona kua Nigeria ga e sa le go tloga ka bo-1920. Mathomong go be go dirišwa magae a batho le diholo tša go hirwa. Lefelo la pele kua Nigeria leo le bego le dirišwa ka mo go kgethegilego ke Dihlatse tša Jehofa e be e le holo yeo e agilwego toropong ya Ilesa mo e ka bago ka 1935. Magareng ga 1938 le 1990, palo ya diphuthego e ile ya oketšega ka makga a 200, go tloga go tše 14 go ya go tše 2 681, gomme tše dintši di be di palelwa ke go hwetša moo di ka bokanago gona. Diholong tše dingwe tša Mmušo diphuthego tše tshela di be di šiedišana ka holo. Mafelong a mangwe, batho ba be ba tlala ka holong, ba bangwe e bile ba swanela ke go ema ka ntle gore ba theetše diboka ba lebeletše ka mafasetere. Ga bjale, diphuthego tše dintši di sa kopanela magaeng a batho le diphapošing tša dikolo.

Ka Morago

Ka 1990 ofisi ya lekala ya Dihlatse tša Jehofa e ile ya thoma go thekga modiro wa go agwa ga diholo ka go adima diphuthego tšhelete go tšwa Sekhwameng sa Diholo tša Mmušo. Ka 1997, Komiti ya tša Meago ya Tikologo e be e šetše e thušitše diphuthego tše 105 go aga le go lokiša diholo tša tšona. Go tloga ka 1997 go fihla ka 1999 go agilwe diholo tše 13 tšeo di agilwego ka matšatši a 7 go ya go a 15.

Le ge go agwa ga diholo tše go be go dirwa ka lebelo, go be go dutše go sa lekane palo yeo e golago kudu ya Dihlatse tša Jehofa kua Nigeria. Ka April 1998, ofisi ya lekala e ile ya akanyetša gore go nyakega Diholo tša Mmušo tše 1 114 nageng ye.

Don Trost e lego setho sa Komiti ya Lekala la Nigeria o boditše bao ba bego ba theeditše seboka se se kgethegilego kua Benin City gore: “Wo e be e le modiro o mogolo kudu! Re be re ipotšiša gore: ‘Re tlo kgona go o phetha bjang?’” Go thoma ka 1999, potšišo yeo e ile ya arabja ge Dihlopha tša go Aga Diholo tša Mmušo tšeo di nago le ditho tše seswai go ya go tše senyane di be di thuša diphuthego go dikologa le naga. Go dirišwa dipolane tše bonolo, dihlopha tše di ile tša aga diholo tše ka bago 17 kgwedi e nngwe le e nngwe mengwageng e 14 e fetilego.

Ka morago ga go reta bao ba bego ba theeditše lenaneo ka seo ba se fihleletšego, Ngwanabo rena Trost o bontšhitše gore go sa na le modiro o montši. Ka 2013 palo ya Dihlatse tša Jehofa kua Nigeria e bile le koketšego ya ka godimo ga 8 000. Trost o boletše gore: “Ka ge go bonala koketšego e sa le e kgolo, go sa nyakega Diholo tša Mmušo tše dingwe tše 100 ngwaga o mongwe le o mongwe.” Ka 2013 go be go na le tlhora ya Dihlatse tše 351 000 diphuthegong tše fetago 5 700 kua Nigeria.