Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Baithaopi ba Fetola Lefelo Kua Tuxedo

Baithaopi ba Fetola Lefelo Kua Tuxedo

Ke kotara go ya go iri ya bošupa mesong mo Tuxedo, New York. Leratadima ke le letalalerata gomme lehlwa le lesesane le apešitše letsha leo le lego ka thoko ga moago wa mabato a mane woo masogana le dikgarebe ba tsenago go wona. Ba apere diaparo le dieta tša mošomo gomme ba tlogile dihoteleng tša lefelong leo le mafelong a mangwe a bodulo mesong ye le dikarolong tše dingwe tša naga—Patterson, Wallkill gotee le Brooklyn tšeo di lego bokgole bja dikhilomithara tše e ka bago tše 80.

Lega go le bjalo, pele ga ge letšatši le le ka fihla, batho ba bantši ba ile ba tloga dikarolong ka moka tša United States le mafelong a mangwe a kgole. Ba ithaopetše go tlo šoma mo—ba bangwe beke, ba bangwe ka dibeke tše tshela gomme ba bangwe tše mmalwa. Ba ipateletše go tla mo e bile ga ba patelwe ge ba phetha mošomo wo. Lega go le bjalo, ba thabetše go ba mo.

Ga bjale go na le baithaopi ba 120, le ge palo yeo e sa dutše e tla oketšega dikgweding tše di sa tlago. Ba tsena phapošing ya go jela ba dula tafoleng yeo go lekanago batho ba lesome. Ba bantši ba rata go nwa kofi ge go dutše go kwagala monkgo wa di-bacon o etšwa ka khitšhing. Ge e re iri ya bošupa godimo ga hlogo, dithelebišene di a tšhungwa gomme gwa thongwa go ahlaahlwa temana ya Beibele. Ka morago ga metsotso e 15 bašomi ba ka khitšhing ba thoma go tliša dijo. Ba tliša borotho, mae, bacon le motepa wa oats. Dijo ke maphaaphaa.

Ka morago ga dijo go tswalelwa ka thapelo ke moka gwa iwa mošomong. Bao ba šomago go aga ba boledišana ba thabile ge ba dutše ba apara dikefa tše di tiilego tša mošomo, digalase tša go šoma, seaparo sa ka godimo sa mmala wa go taga le lepanta la go tlemelela ditlabakelo tša bona tša mošomo.

Mošomo wo o dirwago moo ke go fetola meago yeo peleng e bego e le ya International Paper Company mo Tuxedo go e dira lefelo la go boloka ditlabakelo tša go aga ntlokgolo ya Dihlatse tša Jehofa yeo e tlago go agwa dikhilomithara tše sego kae go tšwa toropong ya Warwick. Meago yeo e šetšego e le gona e fetošwa mafelo a bodulo le diofisi gotee le mafelo ao go tlago go dirwa mešomo ya diatla le moo go bolokwago dilo. Ka Labobedi la March 12, 2013, komiti ya dipolane e ile ya dumelelana le kamoo Dihlatse di tlago go diriša lefelo la tšona mo Tuxedo.

Baithaopi ba amogetšwe bjang ge ba fihla mafelong ao ba tlago go dula go ona la mathomo? William yo a tšwago New Jersey o re: “Ge o fihla, bana babo rena bao ba lego bogorogelong bja baeng ba go botša dilo tšeo o swanetšego go di tseba—ka phapoši ya gago, kamoo o ka tlwaelanago le lefelo le go diriša dinotlelo. Batho ka moka ba a go thuša. Ge o fihla Tuxedo ka morago ga go ja dijo tša mesong, o gahlana le motho yoo a tlago go go hlahla mošomong le go go hlalosetša seo o tlago go se dira.”

Go bjang go hlankela mo? Yajaira le monna wa gagwe ba tšwa Puerto Rico gomme ba thuša ka go aroganya diphapoši tša meago. Yajaira o re: “Re tsoga ka bo 4:30 mesong, ra hlwekiša phapoši yeo re dulago go yona, ra nwa kofi gomme ra yo namela pese ya go ya mošomong. Ge letšatši le dikela re kwa re lapile eupša ga re kgaotše go sega. Batho ka moka ba tloga ba thabile kudu.”

Meago ya Warwick e dikaneditšwe ke lešoka. Zach le mosadi wa gagwe Beth ba tšwa Minnesota, ba thuša ka go lokiša setsha sa Warwick. Ge ba be ba botšišwa gore ke ka baka la’ng ba tlile mo, Beth o re: “Re dumela gore ga gona morero o mokaone bophelong ntle le go hlankela Jehofa. Re be re nyaka go diriša bokgoni bja rena tirelong ya gagwe.”