Na Mmušo wa Modimo wo go bolelwago ka wona ka Beibeleng o na le seo o se bolelago go rena lehono? Bogela ge barwarre ba lefase ka bophara ba kopana go tlo ithuta ka Mmušo le go bontšha matla a wona.