Bogela dibidio tše kopana tša filimi ya go tšea diiri tše pedi yeo hlamilwego ka 1963 yeo e bontšhitšwego Dihlatse tša Jehofa lefaseng ka bophara.