Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Mošomo Woo o Bego o Swanetšwe go Phethwa Pele Matšatši a 60 a Fela

Mošomo Woo o Bego o Swanetšwe go Phethwa Pele Matšatši a 60 a Fela

Ka Labohlano la July 5, 2013, lapa la Bethele ya United States le be le thabišitšwe kudu ke go kwa Anthony Morris wa Sehlopha se Bušago a dira tsebišo e latelago: “Meago e tshelelago yeo e lego 117 Adams Street le yeo e lego 90 Sands Street mo Brooklyn e rekišitšwe. * Ka gona, re swanetše go ba re šetše re tšwile Meagong 1-5 bogareng bja August ngwageng wo.”

Go molaleng gore wo e be e tla ba modiro o mogolo. Meago yeo e mehlano e lekana le mapatlelo a 11 a kgwele ya maoto ao a dirišetšwago dipapadi tše dikgolo! Ka gona, meago yeo e be e swanetše go ba e se na selo pele matšatši a 60 a fela!

Go fetile mengwaga e masome go beilwe metšhene ya go gatiša le ya go dira dipuku go Meago 1-5, eupša ka 2004 metšhene yeo e ile ya hudušetšwa lefelong le lefsa kua Wallkill, New York.

Ga e sa le go tloga ka nako yeo, meago ye e be e dirišwa e le bobolokelo le moo go lokišetšwago dilo, e tletše ditlabakelo tša go aga, fenitšhara ya diofisi le dilo tše dingwe tšeo di dirišwago mešomong ya go aga kua United States le dinageng tše dingwe.

Gore go tlogwe meagong ye ka nako e beilwego, go be go nyakega gore go dirwe dithulaganyo ka šedi e kgolo. Sa pele, dithoto tšeo di bego di le meagong yeo di be di hlahlobja gore ke dife tšeo di bego di swanetše go rekišwa, go lahlwa le go bolokwa. Ka morago, go be go dirwa ditokišetšo tša go phetha modiro wo ka tsela e bolokegilego le e sa bitšego kudu.

Lapa la Bethele le šomile ka thata go thekga modiro wo. Go oketša moo, baithaopi ba nakwana ba 41 ba be ba kgopetšwe go tlo thuša Bethele. Baithaopi ba ba be ba etšwa dikarolong tše dintši tša United States. Bontši bja bona e be e le masogana a tiilego a sego lenyalong. Ba be ba kgopetšwe go tlo šoma dibeke tše tshela go ya go tše lesome, ba tlogetše malapa a gabo bona, bagwera le mešomo ya bona go tlo šoma Bethele. Ba ikwa bjang ka kabelo ye?

Jordan, wa mengwaga e 21, yo a tšwago Washington State, o itše: “Ke duma gore e se kgale ke tlatše fomo ya go tla Bethele.”

Steven, wa mengwaga e 20, yo a tšwago Texas, o itše: “Ke ikwa eka ke karolo ya lapa le legolo leo le thabilego, leo le šomago ka thata la lefase ka bophara.”

Justin, wa mengwaga e 23 o ngwadile gore: “Ge ke le Bethele ke ikwa ke le gae ga mahlaku. Motlalo wa bohlale bja dilo tša Modimo, lerato le botee bjo bo lego Bethele bo a kgahliša.”

Adler, wa mengwaga e 20, yoo a tšwago Puerto Rico, o itše: “Ga ke motho wa go tsoga mesong kudu, e fela ke kgonne go dira segwera seo se swarelelago.”

William, wa mengwaga e 21, o itše: “Ga e sa le ke rata go tla Bethele ke sa le yo monyenyane. Ke be ke nagana gore ke tlo lewa ke bodutu goba go hloka bagwera, eupša ke be ke tloga ke fošitše. Go thuša Bethele e bile selo se sekaonekaone seo ke ilego ka se dira bophelong bja ka! Ga ke kgolwe gore go na le selo se sekaone go phala go ba mo.”

Na sehlopha se sa baithaopi se ile sa kgona go phetha modiro wo ka nako e beilwego? Ee se kgonne—ka matšatši a 55 feela.

^ ser. 2 Bao ba dulago moagong wa bodulo woo o lego 90 Sands Street ba tla tšwa ngwageng wa 2017.