Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Bohlatswetšo bja Bethele: Go Hlatswa Dilo ka Moka go Tloga ka Mašela a ka Khitšhing go Fihla ka Dithai

Bohlatswetšo bja Bethele: Go Hlatswa Dilo ka Moka go Tloga ka Mašela a ka Khitšhing go Fihla ka Dithai

Banna le basadi ba bafsa ofising ya lekala ya Dihlatse tša Jehofa kua United States ba gafa nako le matla a bona go hlatswa diaparo tše di lekanyetšwago go ditone tše 1 800 ngwaga le ngwaga bakeng sa mafelo a mararo ao a šomago gotee e lego kua Brooklyn, Patterson le Wallkill, New York. Ba hlatswa diaparo tše dintši kudu. Lega go le bjalo, seo se dirago gore mošomo wo e be wa moswananoši ke go fapafapana ga diaparo tšeo baithaopi ba di hlatswago.

Letšatši le lengwe le lengwe, batho bao ba dulago meagong ya Bethele ya United States ba romela diaparo tša ka godimo ga tše 11 000 mafelong a go hlatswetša a Bethele—dihempe tše 2 300, marokgo a 650 gotee le masokisi, diaparo tša ka gare le dikhipha. Le gona ba romela diaparo tše dingwe tše 900 dry-clean.

Go tlišwa le mokgobo wa malakane, ditoulo, dikobo le yunifomo ya bao ba neago ba bangwe dijo gotee le mašela a go hlwekiša. Dilo tše ka moka di swanetše go hlatswiwa, di omišwe ke moka di išwe go beng ba tšona. Dilo tša go swana le mašela di hlatswiwa ka bontši mola dilo tša go swana le dithai le dihempe di hlatswiwa di nnoši.

Bašomi ba ka bohlatswetšong ba hlahloba seaparo se sengwe le se sengwe gore ga se sa gagoga goba go tšwa dikonope. Ge e ba go nyakega konope, e tsenywa ka motšhene goba ka diatla. Ge e ba seaparo se nyaka go lokišwa, motho yo a nago le bokgoni o a se lokiša.

E le gore diaparo tše dikete tšeo di hlatswiwago di se ke tša timela, go na le motšhene wo o di tsenyago nomoro ya moswananoši. Nomoro yeo e thuša gore diaparo di phuthwe gabonolo e le gore ge di hlatswitšwe e bile di aenilwe di išwe meagong e fapafapanego ya lapa la Bethele United States.

Bao ba sa tšwago go thoma go šoma ka bohlatswetšong ba rutwa mošomo ke bao ba nago le bokgoni. Morutwana yo a ka rutwa mešomo e ka bago e 20 e fapafapanego. Mošomo o mongwe wo o bonagalago o le bonolo eupša go tšeago nako gore motho a o kgone ke wa go tloša dipatso. Morutwana o swanetše go tseba mehuta ya mašela ka mo go tseneletšego le kamoo a tšwago a le ka gona ge o a tsentše ka dikhemikhaleng tše di fapafapanego.

Tajh, yo a nago le ngwaga le seripa a šoma ka bohlatswetšong o bolela ka bao a šomago le bona gore: “Re thabela bogwera—go a kgahliša go šoma le batho ba tšwago ditšong tše di fapafapanego.” Mošomi yo mongwe e lego Shelly o re: “Ke tokelo go thuša go dira gore ditho tša lapa la Bethele di dule di hlwekile.”