Ka ngwaga wa 2015, mo e ka bago batho ba 175 000 ba ile ba etela ofisi ya lekala ya Dihlatse tša Jehofa ya Bogareng bja Amerika yeo e lego kua Mexico. Se se bolela gore mo e ka bago batho ba 670 ba be ba etela meago ya lekala leo letšatši le lengwe le le lengwe, go tloga ka Mošupologo go fihla ka Labohlano! Baeng ba bantši ba ile ba tla lekaleng ba sepela ka dihlopha tše dikgolo gomme ba diriša dipese tšeo di hirilwego. Ba bangwe ba be ba rulagantše leeto leo dikgwedi tše mmalwa e sa le pele.

Go Kokotletša Tšhelete ya go ya Bethele

Go ba bangwe, go hwetša tšhelete ya gore ba etele ofisi ya lekala yeo e bitšwago Bethele, go be go se bonolo. Ka mohlala, batho ba bantši bao e lego ditho tša phuthego ya Veracruz kua Mexico ba be ba se na tšhelete ya go patela leeto la dikhilomithara tše 550. Ka gona, ba ile ba rulaganya gore ba thome go kokotletša tšhelete ya go ya Bethele. Ba ile ba rulaganya gore go be le dihlopha tšeo di tlago go apea dijo le go di rekiša. Ba ile ba kgoboketša le mapotlelo a dipolasitiki gore ba a rekiše. Ka morago ga dikgwedi tše tharo, tšhelete ya leeto e ile ya kopana.

Na seo ba se dirilego se ba tšwetše mohola? Ee, se ile sa ba hola kudu. Ka mohlala, Lucio e lego lesogana la phuthegong yeo, o ngwadile gore: “Go etela Bethele go dirile gore ke oketše dilo tšeo ke nyakago go di fihlelela ka mokgatlong wa Jehofa, e bile gona bjale ke dira dilo tše dintšinyana ka phuthegong ya gešo.” Ke moka Elizabeth yo a nago le mengwaga e 18 o itše: “Ge ke be ke le Bethele, ke bone gore batho bao ba šomelago Jehofa ba tloga ba mo rata e bile ba rata batho ba bangwe. Seo se ile sa dira gore le nna ke nyake go šomela Modimo ka mo go oketšegilego, ka gona ke ile ka thoma go šomela Modimo ka mehla.”

Go tla Batho ba Diketekete

Ka dinako tše dingwe batho ba diketekete ba tla go bona meago ka letšatši letee. Lefapha la go amogela baeng le šoma ka thata gore bohle ba ikwe ba le gae ga mahlaku. Lizzy o re: “Go a kgothatša go bona batho ba bantši ba etela Bethele. Tumelo ya ka e a tia ge ke ekwa kamoo batho ba retago ofisi ya rena ya lekala le go kwa kamoo ba dirilego maiteko a magolo gore ba etele mo.”

Bašomi ba bangwe ba Bethele ba tlogela mešomo ya bona e le gore ba amogele baeng ba ba diketekete le go ba bontšha meago. Le ge go dira bjalo go ba okeletša mošomo, ga ba na bothata ka ge ba rata go amogela baeng. Juan o re: “Ka morago ga gore ke bontšhe baeng meago, gomme ke bona gore ba thabile, ke a tseba gore seo ke se dirilego se bohlokwa.”

“Bana ba di Rata Kudu”

Bana le bona ba rata go etela Bethele. Noriko yo a šomago Lefapheng la Dikhomphutha, o re: “Ge bana ba re etetše, ke ba botšiša ge e ba ka rata go tlo šoma Bethele. Ka moka ba re, ‘Ee!’” Bana ba bantši ba rata go ya moo go nago le diswantšho tša Kabelo. Ge ba le moo ba ka tšea dinepe le Kabelo le Selina, e lego dipopaye tša dibidiong tša Eba Mogwera wa Jehofa. Noriko o re: “Bana ba di rata kudu.”

Bana ba bantši ba tloga ba leboga mošomo wo o dirwago Bethele. Ka mohlala, Henry e lego mošemane yo a tšwago Mexico, o ile a kokotletša tšhelete gore ge a etla Bethele a kgone go neela. Lengwalong leo le bego le sepela le moneelo wa gagwe o ngwadile gore: “Ke kgopela gore le šomiše tšhelete ye go dira dikgatišo tše dingwe,” ke moka o ile a oketša ka gore: “Ke a leboga ge le šomela Jehofa.”

Le Wena re go Laletša Gore o tle

Dihlatse tša Jehofa di go laletša gore o tle o etele diofisi tša tšona le meago yeo di phrinthelago go yona yeo e hwetšagalago lefaseng ka moka. Go bona meago ye ke mahala. Ge e ba o nyaka go etela ofisi ya lekala, ikwe o lokologile go tla. Re a tseba gore o tlo ipshina ge o re etetše. E le gore o hwetše ditaba tše di oketšegilego mabapi le go re etela, eya go MABAPI LE RENA > GO BONA DIOFISI LE MEAGO.