Dihlatse tša Jehofa di dirišitše diphetolelo tše di fapafapanego tša Beibele ge di dutše di ithuta. Lega go le bjalo, malemeng ao Beibele ya Phetolelo ya Lefase le Lefsa ya Mangwalo a Makgethwa e hwetšagalago ka ona, re rata go e diriša ka baka la go diriša ga yona leina la Modimo, go nepagala ga yona le go kwagala ga yona.

  • Go diriša ga yona leina la Modimo. Bagatiši ba bangwe ba Beibele ba paletšwe ke go godiša mongwadi wa yona. Ka mohlala, phetolelo e nngwe ya Beibele e lokeleditše batho ba 70 bao ba kgathilego tema go e tšweletšeng. Eupša yona Beibeleng yeo, go ntšhitšwe leina la Mongwadi wa yona—Jehofa Modimo—ka mo go feletšego!

    Go fapana le Dibeibele tše dingwe, Phetolelo ya Lefase le Lefsa e bušeditše leina la Modimo ditemaneng tše dikete moo le bego le tšwelela go tšona mathomong, mola komiti yeo e tšweleditšego phetolelo yeo e sa nyake go tsebja.

  • Go nepagala ga yona. Ga se diphetolelo ka moka tšeo di fetišago molaetša wa maleba woo o bego o le ka Beibeleng. Ka mohlala, phetolelo e nngwe e fetoletše Mateo 7:13 ka mokgwa wo: “Tsenang ka kgoro e pitlaganego, ka baka la gore kgoro e yago heleng e bulegile le tsela yeo e yago gona e bonolo.” Eupša ge go be go ngwalwa Beibele, go ile gwa dirišwa lentšu go “tshenyego” e sego “hele.” Mohlomongwe bafetoledi ba dirišitše lentšu “hele” ka ge ba dumela gore batho ba kgopo ba tla tlaišwa ka mo go sa felego mollong wa dihele. Eupša kgopolo yeo ga e thekgwe ke Beibele. Lega go le bjalo, Phetolelo ya Lefase le Lefsa e balega ka mo go nepagetšego ka gore: “Tsenang ka kgoro e tshesane gobane tsela e išago tshenyegong e petleke e bile e phatlaletše.”

  • Go kwagala ga yona. Phetolelo e kaonekaone ga se ya swanela go ba e nepagetšego feela eupša gape e swanetše go kwagala, go balega gabonolo le go kwešišega. Ela hloko mohlala wo. Go Baroma 12:11, moapostola wa Mokriste Paulo o dirišitše polelwana yeo ge e ka fetolelwa lentšu ka lentšu e bolelago “go bela ga moya.” Ka ge polelwana yeo e sa kwagale gabotse, Phetolelo ya Lefase le Lefsa e bea temana yeo ka mokgwa wo go lego bonolo gore e kwešišege. E re Bakriste ba swanetše go ba “mafolofolo moyeng.”

Go oketša go dirišeng ga yona leina la Modimo, go nepagaleng ga yona le go kwagaleng ga yona, Phetolelo ya Lefase Lefsa e fapane kudu le diphetolelo tše dingwe: E abja mahala. Ka baka leo, dimilionemilione tša batho di kgona go bala Beibele ka maleme a gabo bona—gaešita le bao ba sa kgonego go e reka.