KE NTABA DI NYAKEGA: Mo re kene re yekisela Jeso, di nyaka re tšhutise nnete ka Modimo le tso a nyakang go di maka. (Joh 18:37) Fote di nyaka re jabodise ke nnete, re bolabole nnete ka thoko re kene re maka dilo tsa nnete le mo lefase lo re dulang ga lona le tlele ka matsaka le dilo tsa go sa loka.—1Ko 13:6; Fil 4:8.

RE DI MAKA BYANG:

  • Tipotse gore wene a wo nyake go theetsela mo go sebiwa motho ye mongwana kela go tsama o tlatsa taba yone.—1Th 4:11

  • O sa jabole mo ye mongwana a tlela ke tsa go baba

  • Jabodisa ke dilo tsa gabutši, tsa go natefa

LEBELELA VIDIYO YA “NYAKANANENG”—LE SA JABODISI KE TSA GO SA LOKA, JABODISANENG KE NNETE, KE MOKANE LE FETOLE DIPUTSISO TSOWA:

  • Ganetsi ne a “jabodisa ke tsa go sa loka” ka mokgo mang?

  • Maki o yi wolodiye byang polabodisano yage le Ganetsi gore yi be ya gabutši?

  • King dilo tsa gabutši tsa gore re ka bolabola ka tsona?

Le sa jabodisi ke tsa go sa loka, mara le jabolele nnete