Mo motho a bona selo, o yakgoswa a se kwisisa fote aa lebale so a se tšhutiyeng. Moyetetsi wa rune ye Mogolo, Jehova, o wo berekisiye mokgwa wowa wa go šupetsa batho dilo mo a ba tšhutisa dilo tse dikgolo ka matla. (Gen 15:5; Jer 18:1-6) Thitšere ya rune ye Kgolo, Jeso, le yene o wo berekisiye mokgwa wowa. (Mat 18:2-6; 22:19-21) Mohlobo wo mongwana wa dilo tso batho ba di bonang matšatši yawa ke dividiyo. Ayitsano o di berekisa gabutši dividiyo mo o tšhutisa bo o balang nabo Baebele?

Go na le lesome la dividiyo tso di makiwweng gore di thogo re gelepa go tšhutisa ka sepukwane sa Ditaba tsa go Bafala! Vidiyo ye nngwana le ye nngwana yi yelana le hlogotaba ya gore yi šihlediwwe yo yi leng ga sepukwane sone. Mo o berekisa thebholete kela fowunu, go na le dilinki tsa gore di makediwwe go re gopotsa gore vidiyo ye nngwana le ye nngwana yi kganiwe leng. Go tokegela gana hone, dividiyo tse dingwana di sipidisana le dipuku tso re di krayang ga Lebhokisi la Rune la go Tšhutisa.

Ayitsano le bolabodisana ka taba ya ka Baebeleng ya gore ye o balang naye aa yi kwisisi? Kela ye o tšhutang naye go na le tso di mo phiriketsang tsa lephelo? Nyakana le dividiyo ga jw.org/nso-x-spl® le ga Setiši sa JW® gore o thogo kraya vidiyo ya gore yi ka mo gelepa. Nakwenngwana wene le ye o balang naye le ka yi lebelela ggoši ke mokane la bolabodisana ka yona.

Go ba le dividiyo tsa nyuwane kgwedi ye nngwana le ye nngwana. Mo o kene o di lebelele, nagana gore o ka di berekisa byang mo o tšhutisa ba bangwana.