25:1-12

Le mo mošupetso wowa wa Jeso wa lesome la makgareba wo bolabolela bo ba mo latelelang ba gore ba tlotsiwwe, tso a di bolabodiyeng di bereka ga Makreste ka moka. (w15 3/15 12-16) “Byalo, le sa koboleneng ka taba la gore a le tšibi letšatši lone kela nako.” (Mat 25:13) Nje o ka wo hlatolla mošupetso wowa wa Jeso?

  • Monyadi (temanyana 1)—Jeso

  • Makgareba ya go hlalefa, ya go maka dilo ka letheto (temanyana 2)—Makreste ya go tlotsiwa ya ma karakarang ka go tshepega mmerekong wa wona le ya ma gadimang go tshwana le dinanedi go segela mafelelong (Fil 2:15)

  • Go yahlamela: “Monyadi ke yewa!” (temanyana 6)—Mošupetso wa go segela ga Jeso

  • Makgareba ya ditlayela (temanyana 8)—Makreste ya go tlotsiwa ya ma ye gahlanetsang Monyadi, mara ka morago maa kobola fote a ma duli ma tshepega

  • Makgareba ya go hlalefa ma gana go pomela ya mangwana makgura (temanyana 9)—Mo ba go tshepega ba gore ba tlotsiwwe ba šele ba krayye setwaba sa bona sa mafelelo, di ka sa sa kgonega gore ba gelepe motho ye a yyeng a tšwa pateng

  • “Monyadi o segele” (temanyana 10)—Jeso o nyoko yahlola mo motšhatšhamelo wo mogolo wo le thina le go fela

  • Makgareba ya go hlalefa ma kena mošadong le monyadi, gwa kwadiwa sekwalo (temanyana 10)—Bo ba go tshepega ba gore ba tlotsiwwe, Jeso o ba kgobeketsela legedimong, mara bo ba go sa tshepege ba psyile