Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 MAPHELELO YA SEKRESTE

Mo o Titšhutisa Baebele o sa fo Makela Moyano

Mo o Titšhutisa Baebele o sa fo Makela Moyano

KE NTABA DI NYAKEGA: Go titšhutisa Lentsu la Modimo go re gelepa gore “re thogo kwisisa gore [nnete yowa] yi yisa go segela kaye.” (Ef 3:18) Fote go re gelepa gore re šale re yediye fote re sa be le dithila le mo re kene re phela ga lefase lowa la go sa loka, le gore re “sa khwanyudisi ga lentsu la Modimo.” (Fil 2:15, 16) Mo o kene o titšhutisa Baebele o ko thogo hlawola tso di tikisang wene ka matla. O ka maka byang gore o tšhute se sengwana mo o kene o bala Baebele?

RE DI MAKA BYANG:

 • Kraya monopo wa ditemanyana tso o di balang ga Baebele yo o titšhutisang ka yona, o ngwalangwale tso o di tšhutiyeng lephepheng kela fowunung yago

 • Mo o kene o bala Lentsu la Modimo tiputsise diputsiso tsa gore: ‘Mang? Ying? Neng? Kaye? Ke ntaba? Byang?’

 • Nyakolla mong yona tabataba. Berekisa dithulusi tso di leng gona mo o nyakolla hlogotaba kela temanyana

 • Ghayela ka tso o di balang, o bone gore wene taba yone yi go gelepa ka ying

 • Berekisa so o se tšhutiyeng lephelong lago.—Lu 6:47, 48

LEBELELANENG VIDIYO YA GORE TIYISA SENGHANA SAGO LE JEHOVA KA GO TITŠHUTISA BAEBELE, KE MOKANE LE FETOLENENG DIPUTSISO TSOWA:

 • Ba bangwana ba re king mo ba hlatolla taba yo ya go titšhutisa Baebele?

 • Ke ntaba di nyaka o thomisa ka go rapela mo o bala?

 • Re ka gelepa king gore so re se balang re se kwisise gabutši?

 • Ke dilo tsa mohlobo mang tso o ka di berekisang go mereka Baebele yo o balang ka yona mo o titšhutisa?

 • Ke ntaba go ghayela go le taba ye kgolo ka matla mo re tšhuta Lentsu la Modimo?

 • Re tshwanele re make ying ka so re se tšhutang?

“Molawo wago ke wo nyaka ka matla! Ke fo dula ke wo naganne letšatši ka moka.”—Pis 119:97