Jeso o re beyisele ka so re tshwaneleng re mo yetisele ka sona, ka matlamatla mo re gahlana le tsa go re phiriketsa kela tsa go re hlopegisa. (1Pe 2:21-23) Jeso mo ba mo rogelela, ke mo a sa busetse le mo di mo kwisiye go baba. (Mar 15:29-32) O gelepiye king gore a tiyisele? Ke mo a tiputsiye gore o nyaka go maka tso di nyakang ke Modimo. (Joh 6:38) Yene ke mo a hlopega ka matla ka ‘tsa go jabodisa tso ba mmeyeleng tsona ku mahlong.’—Heb 12:2.

Re maka byang mo re hlopegisiwa ka taba la so re se dumelang? Ke nnete gore Makreste a ma “busetse sa go befa ka sa go befa.” (Rom 12:14, 17) Mo ga Kreste re mo yetisela le mo a hlopegisiwwe ka matla, re nyoko jabola ka taba la gore Modimo wa re yamogela.—Mat 5:10-12; 1Pe 4:12-14.

LEBELELA VIDIYO YA LEBITSO LA JEHOVA KE LE LEGOLO KA MATLA, KE MOKANE LE FETOLE DIPUTSISO TSOWA:

  • Mogageru wa mosadi Pötzinger * o yi berekisiye byang gabutši nako yage nakwela a le jele?

  • Bowa ba ga Pötzinger ba tiyisele mehlopego yifeng mo ba kene ba le kampeng ya go hlopegisiwa?

  • Ba gelepiye king gore ba tiyisele?

Mo o hlopega, gata magateng ya Kreste

^ ser. 6 Go gongwana moloko wowa wo ngwadiwa go le Poetzinger.