Mogageru wa monna wa gore o sa gola ba mo tšhutisa mmereko wa ka phutegong

SEPUKWANE SA MOGAHLANO WA MAPHELELO LE MATŠHOMAYELELO Julaye 2019

Dipolabodisano tso re ka di Kopang

Dipolabodisano tso re ka di kopang tsa go bolabola ka dilo tsa go maka gore re hlupege le gore di nyoko loka byang.

MAKOLWANE KA TENG GA LENTSU LA MODIMO

Tlubola Mekgwa ya Botala o be le ya Nyuwane

Le mo re šele re kolobetsiwwe, di nyaka re karakare gore re sa buyele re maka tso ne re di maka botala le gore re ye mahlong re maka tso tsa nyuwane.

MAKOLWANE KA TENG GA LENTSU LA MODIMO

“Ariyeneng Mahlong le Tiyisana Fote le Yagisana”

Mokreste ye mongwana le ye mongwana a ka di kgona go tiyisa ba bangwana. Byang?

MAKOLWANE KA TENG GA LENTSU LA MODIMO

Go Nyarela wa Gore aa na Molawo

Go sa tšibege ga ye “wa gore aa na molawo” ga gore ba bolabodiye ka gona ga 2 Mathesalonika 2 go napa go ba lekgwaying.

MAKOLWANE KA TENG GA LENTSU LA MODIMO

Karakara Gore o Thogo Maka Mmereko wa Gabutši

Magageru ya gore ma kolobetsiwwe, le bo ba gore ba sa gola, di nyaka ma karakare. Byang?

MAPHELELO YA SEKRESTE

Ba ka go Tšhutisa Ying?

Mo nkare a yi botala ba go beyye gore o be lelata kela mogolo, o ka šupetsa byang gore o hlompa magageru ya gore ma butšwiye?

MAKOLWANE KA TENG GA LENTSU LA MODIMO

Go Tlalela ga Tso Tsa Modimo Kela go Ghanya

Ke ntaba re nyoko jabola mo re tlalelela ka mo ga tso tsa Modimo re sa lelekisane le go ghanya?

MAPHELELO YA SEKRESTE

Go Tlalela ga Tso Tsa Modimo Kela go Jima

Ke ditšhiko difeng tsa ka Baebeleng tso di ka gelepang Makreste gore ma di lebelele gabutši tso tsa mekgano?