15:11-32

Tso re di tšhutang ga mošupetso wowa

  • Go gabutši go dula re wutamme gare ga batho ba Modimo, re pasopa ke Papa wa rune wa magedimong

  • Mo re ka tšhoga re keketlele ku kgole le pata ya Modimo, di nyaka re tinyanafatsa ke mokane re boye, re tshepe gore Jehova o nyoko re tshwarela

  • Di nyaka re tseyele ga Jehova ka go yamogela ba gore baa tisola fote ba boya ka phutegong