23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Majuda ya Jerusalema “ma titlemelele ka senyama” gore ma thogo bolaya Pawulo. (Meb 23:12) Mara, Jehova ne a nyaka gore Pawulo a ye a tšhomayele ku Roma. (Meb 23:11) Motlogolo wa Pawulo o di kwelele tsa gore ba nyaka go mmolaya ke mokane a ye hlayeng, Pawulo a phona. (Meb 23:16) Taba yowa yi go tšhutisa ying . . .

  • ka tso di makegang mo batho ba leketsa go thibelela tso Modimo a nyakang go di segelela?

  • ka tso Modimo a ka di berekisang gore a thogo re gelepa?

  • ka lešiši?