Jeso o yye a beyisa ka dilo tse dingwana go šupetsa gore go phiriketsiwa kela go phriketsa ba bangwana a yi selo sa go kgana.

18:6, 7

  • Go “phiriketsa” go ra selo kela dilo tso di ka makang gore motho a tšwe pateng, a ghulege kela a we, kela go šinya a potlomela ga dilo tsa go befa

  • Motho wa gore o phiriketsa ba bangwana di kawone gore ba tlemelele tšhilo mo molaleng wage ke mokane ba mo fošele lewatleng

Tšhilo le lwala

18:8, 9

  • Jeso o butsiye bo ba mo latelelang gore ba tlose le mong selo sa gore se nyakega ka matla sa go tshwana le letsogo kela lehlo mo nkare se ya ba phiriketsa

  • Di ka ba kawone o kene Mmušong wa Modimo o se natso dilo tsone, go na le gore o kene Ghehenna o di tlaparele, ka gore o napa o ya

King mara so nna ke nang naso sa gore se ka phiriketsana, fote nka maka byang gore ke sa tiphiriketse kela ka phiriketsa ba bangwana?