5:38-42

  • Re kwa go baba mo ye mongwana a hlokofala ka mo mutšing, mara tsotsone a di re gore a re tshepe gore o nyoko tsoga (Gen 23:2)

  • Mo re ka ghayela ka tso di ngwadiwweng ka Baebeleng tsa go bolabola ka go tsosiwa ga batho, tumelo ya rune ya gore batho ba nyoko tsoga yi nyoko tiyelela

Wene o yemele go bona mang a tsosiwa?

O bona nkare mo o gahlana naye a šele a tsogiye, go nyoko ba byang?