3:1-5

Ke ntaba tso ke mo di maka ke ba go yeta bodumedi mahlong ba Majuda di kwisiye Jeso go baba ka matla? Ka taba la gore ke mo ba dulela go tokega melawo ya go sa fele gedimo ga melawo ye mengwana, tsotsone tsa maka gore Sabatha yi robe. Mo re beyisa, ke mo ba re wa sinya mo o bolaya thwala. Molawo ke mo o dumela gore motho a yalafiwe mo a ka fo ba a le thina le go kgwa. Sone ke mo se ra gore mo lešapo le konegiye kela o thinyegiye, ne o ka sa yalafiwe ka Sabatha. O napa o di bona gore bo ba go yeta bodumedi mahlong ke mo ba se na taba le monna yela wa letsogo la go kokotana.