Ba go tlala bo ba hwileng ba nyoko tsosiwa mo lefaseng. Mebereko 24:15

Nagana ka dilo tsa go bafala tsa dinako tsa ka motshwana tse o nyoko di jabolelang mo o theetsela Jehofa! O nyoko phela gabutši mmeleng; a go na motho ye a nyoko kenang ke malwele kela ye a nyoko bang le mmele wa go sa tiyelela. Batho ba go sa loka ba nyoko ba ba se šiyo, o nyoko tshepa motho ye mongwana le ye mongwana.

Go kwa go baba, go šekela le go lla go nyoko ba go sa sa le šiyo. Go ka sa be le wa go tsofala le go hwa.

O nyoko ba o na le banghane bago le ba geno. Go phela Pharadeiseng go nyoko jabodisa.

O ka sa sa tšhaba selo. Ka nnete batho ba nyoko jabola.

 Mmušo wa Modimo o nyoko tlosa mohlopego ka moka. Kutullo 21:3, 4