Jeso o hwele gore rune re phele. Johane 3:16

Mo go šele go fetiye matšatši ka mararo Jeso a hwile, basadi ba bangwana ba yye ba ya lebitleng lage ba kereya le se na selo. Jehofa ke mo a mo tsosiye.

Jeso o yye a nyarela ga baapostola bage ka moragonyana.

Jehofa o tsosiye Jeso a na le matšhika, e le motho wa moya wa go sa hwe. Banghane ba Jeso ba yye ba mmona a rotogela legedimong.

 Modimo o tsosiye Jeso fote a mmeya gore a be Kgoši ya Mmušo wage. Daniyele 7:13, 14

Jeso o fanne ka bophelo byage gore a lepolle batho. (Matewu 20:28) Go lepolla gone, go makiye gore Modimo a tle a re nêye bophelo bya go ya go yye.

Jehofa o kgetiye Jeso gore a be Kgoši ya lefase ka moka. O nyoko buša a na le 144 000 ya batho ba go tshepega. Batho bo ba kgetiwweng mo lefaseng ba nyoko tsosiwa ke mokane ba ye go phela legedimong. Jeso le ba 144 000 ba maka mmušo wa legedimong wa go loka—Mmušo wa Modimo—Kutullo 14:1-3.

Mmušo wa Modimo o nyoko maka gore lefase lo le be pharadeise. Ntwa, go hlopega le tlala di nyoko ba di se šiyo. Ka nnete batho ba nyoko jabola.—Dipisalema 145:16.