Modimo wa di theetsela dithapelo tsa rune. 1 Petro 3:12

Jehofa ‘O theetsela dithapelo.’ (Dipisalema 65:2) O nyaka gore se re mmotsang sona se tšwe dipelong tsa rune.

Rapela Jehofa, o sa rapele motho ye mongwana.

 Re ka rapelela dilo tsa go tlala. 1 Johane 5:14

Rapelela le gore tse di nyakang ke Modimo di makege legedimong le lefaseng.

Kgopela Jehofa gore a go gelepe go maka tse dibutši. O ka rapelela le tsa go ja, mmereko, ga go dula, dikobo le go phela gabutši mmeleng.

Rapela ka lebitso la Jeso go šupetsa gore so a go makeleng sona o se tseyela gedimo.