Jehofa o neyye Adama le Efa dilo tsa go tlala tsa go bafala. Genesi 1:28

Jehofa o makiye mosadi wa mathomo, Efa, ke mokane a mo nêya Adama gore a be mosadi wage.—Genesi 2:21, 22.

Jehofa o ba bopiye ba felele monaganong le mmeleng, ba se na selabi.

Pharadeise ye e ba dula ga yona ke mo e le tšhomo ya Edene—poleke ya go bafala ka matla. Ke mo e na le noka le dihlare tsa go jewa le diphoofolo.

Jehofa ke mo a bolabola nabo; a ba tšhutisa le melao yage. Mola ba mo theetsele, ke mo ba nyoko phela go ya go yye lefaseng la Pharadeise.

 Go na le sehlare ka ssoši so Modimo a ba botsiyeng gore ba sa je tsa sona. Genesi 2:16, 17

Morongwa ye mongwana o yye a jikela Modimo. Morongwa yene wa pelo ya go befa ke Sathane Diyabolo.

Jehofa o šupetsiye Adama le Efa sehlare ka ssoši tšhomong yone, ke mokane a ba botsa gore mo ba ka ja tsa sona, ba nyoko hwa.

Sathane ke mo a sa nyake gore Adama le Efa ba theetsele Modimo. O yye a berekisa noga go botsa Efa gore mo a ka ja tsa sehlare sone, a ka sa hwe, mara o nyoko tshwana le Modimo. Gabutšibutši ke mo a mmotsa matsaka.—Genesi 3:1-5.