Letheto la Mogahlano wo Mogolonyana wa 2019-2020—Le Mogageru wa go Tšwa Mokgahlong

Bona letheto la mogahlano wowa wo mogolonyana, la gore le nale dipolabolo tsa go beya ke mogageru wa go tšwa mokgahlong. Hlogotaba ya mogahlano wo mogolonyana yi re ga Jehova o mo Nyake ka Pelo ka Mokana ga Yona.”

Ga Jehova o mo Nyake ka Pelo ka Mokana ga Yona

Letheto lowa le nyoko re gelepa gore re tiyise ka mokgo re mo nyakang ka gona ga Jehova fote la re hlohletsela gore re šupetse go nyakanana ga mannete.

Kraya Diphetolo Tsa Diputsiso Tsowa

Dipotsiso tsowa di nyoko fetoliwa mo letheto le kene le ya mahlong.