Johane 10:33-36

MONOPO: O sa fo bala lengwalo ke mokane wa kena ga taba ye nngwana. Maka gore bo o bolabolang nabo ba di bone gore lengwalo lone le kena byang ga taba yo o yi bolabolang.

GO MAKA TSOTSONE:

  • O sa gahlagahlanisi menopo ya taba. Mo o fetsa go bala lengwalo, gonyolla mantsu ya gore ke monopo wa taba yago. O ka fo boyelela mantsu yane kela wa butsisa putsiso ya gore yi maka bo o bolabolang nabo gore ba kwisise taba.

  • Šihlela tabakgolo. Mo nkare o bolabodiye o so ko bala lengwalo gore ke ntaba o le bala, hlatolla gore mantsu ya lengwalo lone ma yelana byang le so o bolabolang ka sona.

  • O sa thathafisi taba. Lesetsa go bolabola ka dilo tsa gore a di yelane le taba yone. Lebelela gore bo o bolabolang nabo ba yi tšiba go segela kaye taba yone, ke mokane o bone tso o ka di tšhelang gore yi ba yelele, ba thogo yi kwisisa.