1 Thimothi 4:13

MONOPO: Balela gedimo fote o bale tsotso di ngwadiwweng ga lephephe lone.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Lukiselela gabutši. Nagana gore ke ntaba go ngwadiwwe taba yowa. Tlwayela go bala setšhotšho sa mantsu, o sa fo bala lentsu ka lloši. O bone o sa kraye o titšhelele dihlaka tsa wene beng, o takiye tse dingwana kela o thibiye ka mantsu ya mangwana. Berekisa dikhoma le ditwaba tse dingwana ka mokana ga tsona.

  • Bitsa lentsu le lengwana le le lengwana gabutši. Mo o sa di tšibi gore lentsu le bitsiwa byang, le lebelele ga puku ya go hlatolla mantsu, theetsela puku ya gore yi rekhodiwwe o kwe gore ba le bitsa byang, kela o butsise motho wa gore tsa go bala wa di tšiba gore a go gelepe.

  • Bolabola di kwagala. Bitsa mantsu gabutši, o yemise hlogo fote o yahlame gore mantsu ma tšwe gabutši. Karakara gore hlaka ye nngwana le ye nngwana yi kwagale.