Matewu 16:13-16

MONOPO: Butsisa diputsiso tsa gabutši gore o thogo maka gore batho bo ba theetseleng ba kwe ba nabela go go theetsela, ke mokane o make gore ba sipidisane nago, o ba beyele ditaba tsa go kwala le go di yedisa gabutši.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Ba nabetse taba ke mokane o sipidisane nabo. Butsisa diputsiso tsa gore a di nyake gore ba go fetole mara di maka gore ba nagane kela ba nabele go kwa gore wene o yi fetola byang.

  • Beya ditaba tsa go kwala. O sa kraye o šele o lahlegele bo o bolabolang nabo, byalo ba butsise diputsiso tsa gore di nyoko maka gore mo di fetodiwa, le bona ba šale ba kgotsofele.

  • Šihlela tsa gore ke tse dikgolo tsa gona. Butsisa putsiso ya go maka gore motho a nagane ke mokane o yi fetole ka go napa o ro yi šihlela gore yi kwale gabutši. Berekisa diputsiso tsa go tigopotsa mo le fetsa go bolabola ka taba ye kgolo kela mo o kwala taba.