Jobo 16:5

MONOPO: O sa fo bolabola ka mathatha, bolabola ka matlamatla ka dilo tso di nyoko lukisang mathatha wone le tso di ka tiyisang bo ba go theetseleng

GO MAKA TSOTSONE:

  • Batho bo ba go theetseleng o ba tseye gabutši. Tseya gore magageru ya mangwana le wona ma nyaka go jabodisa Jehova. Le mo nkare di nyaka o ba kgale, thomisa ka go ba thanaka mo di kgonega.

  • O sa bolabole ka matla ka dilo tsa go kekema. Mo o bolabola ka dilo tsa gore a di makiwi gabutši, o sa nape o dula ga tsona ka matla, di hlaye o fete. O sa kwagale o lakatsa mo o kene o bolabola.

  • Berekisa Lentsu la Modimo gabutši. Tlalela ka matla ga tso Jehova a di makiyeng, tso a di makang le tso a sa nyoko di makelang batho. Maka gore bo ba go theetseleng ba šale ba tiyelele.