Maheberu 8:1

MONOPO: Gelepa bo ba go theetseleng gore ba sipidisane nago mo o kene o beya polabolo, fote o yedise taba yago gore yi yelane le so o nyakang go se segelela le hlogotaba.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Tšiba so o nyakang go se segelela. Lebelela gore ayitsano polabolo yago ke ya go fo hlatollela batho so se makegang, go maka gore ba tshepe taba kela go ba tšhofa gore ba make se sengwana, ke mokane o yi lukiselele o kene o naganne dilo tsone. Berekisa ditaba tsone ka mokana ga tsona gore o segelele tso o di nyakang.

  • Kikitela hlogotaba ya polabolo yago. Mo o kene o beya polabolo yago, di nyaka o boyelela mantsu ya go leng ditšhiko tsa hlogotaba yago kela o berekise ya mangwana ya go yelana nawo.

  • Yedisa ditaba tsago tse dikgolo fote o sa di thathafisi. Hlawola ditaba tse dikgolo fela tsa gore di yelana le hlogotaba yago le tsa gore o ka di fetsa gabutši ka nako yo ba go neyyeng yona. Ditaba tse dikgolo o sa di tlatse ka matla, hlatolla ye nngwana le ye nngwana ye kgolo mo o kena ga yona, yemanyana mo o kena ga ya go latela, o make gore re di kwe gabutši gore o fetsiye ka ye nngwana ke mokane o kena ga ye nngwana.