1 Mathesalonika 2:7, 8

MONOPO: Bolabola di go baba, fote o šupe bo ba go theetseleng gore wa ba kwela.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Nagana ka bo ba go theetseleng. Tilukise ka ho pelong ka go tigopotsa tso ba ghulanang natso. Leketsa go nagana gore ba ka fo ba ba tikwa byang.

  • Hlawola mantsu yago gabutši. Karakara gore bo ba go theetseleng o ba neye matšhika, o ba kgomoletse le go ba tiyisa. O sa berekisi mantsu ya gore ma ka fo ba kwisa go baba, fote mo o bolabola ka batho ba gore a yi Dihlatse kela tso ba di dumelang, o sa fo lla go hlaya le dilo tsa gore a di ya hlamatsega.

  • Šupetsa gore wa kwelana. Mo lentsu lago le kwagala gore o ba kwela go baba fote o kene o šupa-šupa gabutši, ba ko di boneng gore ka nnete wa tihlopa ka bona. Mo o kene o ba lebelele, o ngwalangwale ga go tlala.