1. Ke ntaba lenyalo le tshwanele go ba la molawo gore mutšing go jabodise?

Ditaba tsa go bafala di tšwa ga Jehova, Modimo wa go jabola, ye a nyakang gore mitši e jabole. (1 Thimothi 1:11) Lenyalo le thomme ke yene. Batho ba tshwanele go nyalana ka go ya ka molawo gore bana ba bona ba golele mutšing wa gabutši wa go jabodisa. Bakreste ba tshwanele go hlompa molawo wa naga ya bona wo o bolabolang ka go ngwadisa lenyalo.Bala Luka 2:1, 4, 5.

Modimo o re ke ying ka lenyalo? O nyaka gore monna le mosadi ba dule ba le ka babedi go ya go yye. Jehova o nyaka monna le mosadi ba tshepana. (Maheberu 13:4) O di hloyye tsa go hlalana. (Malakiya 2:16) Mara wa dumela gore motho a ka hlala a boya a nyala kela go nyadiwa mo mogatšage a yetsele le motho ye mongwana.Bala Matewu 19:3-6, 9.

2. Monna le mosadi ba tshwanele go tshwarana byang?

Jehova o makiye monna le mosadi gore ba berekisane lenyalong. (Genesi 2:18) Ka gore monna ke yene hlogo ya mutši, o tshwanele go nyakela ba mutši wage tsa go ja a boye a ba tšhutise ka Modimo. Monna a a tshwanela go tinaganela a ntoši, o tshwanele go naganela le mosadi wage go šupetsa gore wa mo rata. Banna le basadi ba tshwanele go ratana le go hlompana. Ka gore banna ka moka le basadi ba ka sinyelana, ba tshwanele go tšhuta go tshwarelana gore ba dule ba jabodiye mutšing wa bona.Bala Maefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petro 3:7.

 3. Mo go sa jabodise mutšing wago, na di ra gore o ka fo tloga?

Mo go thathafa mutšing wa lune, ka moka ga lune le tshwanele le lwele go tshwarana gabutši ka lerato. (1 Makorinte 13:4, 5) Lentsu la Modimo a le re batho ba lukise mathatha mutšing wa bona ka go hlalana.Bala 1 Makorente 7:10-13.

4. Bana, Modimo o le nabelela ying?

Jehova o nyaka le jabola. O le yeletsa gabutši gore le jabole le mo le sa le ba banyana. O nyaka le thušega mo le berekisa go hlalefa ga batswadi ba lune le tso ba le tšhutisang tsona. (Makolose 3:20) Fote Jehova o nyaka gore le jabolele go makela yene le Morwayi wage dilo.Bala Mmolabodi 11:9–12:1; Matewu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Batswadi, le ka maka byang gore bana ba lune ba jabole?

Le tshwanele le lwele go neya bana ba lune tsa go ja, ga go dula le dikobo. (1 Thimothi 5:8) Mara mo le nyaka gore bana ba lune ba jabole, le tshwanele le ba tšhutise go rata Modimo le go tšhutisa ke yene. (Maefeso 6:4) Mo le šupetsa gore le nyaka tso tsa Modimo, le bana ba lune ba nyoko di nyaka. Mo se le se tšhutisang se kwana le Lentsu la Modimo, bana ba lune ba nyoko gola gabutši.Bala Dotoronoma 6:4-7; Diyema 22:6.

Di ya natefela ga bana mo le ba yetetsa le go ba thanaka. Fote ba nyaka go wolodiwa le go kgadiwa. Mo le ba tlwayetsa tsotsone le thiba gore ba sa ye dilong tso di nyoko makang gore ba sa jabole. (Diyema 22:15) Mo le ba teya kela le ba lakatsa, le sa nape le ya ka matla.Bala Makolose 3:21.

Dihlatse tsa Jehova di na le dipuku tsa go tlalanyana tso di ka gelepang batswadi le bana ba bona. Ditaba tso di leng dipukung tso di tšwa ka Baebeleng.Bala Pisalema 19: 7, 11.