Ke ntaba Dihlatse tsa Jehova mo ba thala sethombhe sa mopostola Pawulo ba mo ntsha a na le lefahla kela moriri wo mokopana?

Gabutšibutši aa šiyo ye a ka napang a hlaya gore Pawulo ke mo a yemegiye byang. Tso rune re di thalang mo dipukung tsa rune ke go fo yeleletsa nje, a yi taba tsa gore re yye ra di kraya ga ba go tšhutega ba go yepolla dilo tsa botala.

Mara, go na le dihlasenyana tso di re šupetsiyeng gore Pawulo ke mo a yemegiye byang. Mo re beyisa, Zion’s Watch Tower ya March 1, 1902, yi hlayye gore: “Ga taba ya gore Pawulo ke mo a le byang mo o mo lebelele: . . . Ga ‘The Acts of Paul and Thecla,’ . . . yo yi ngwadiwweng ka bo-A. D. 150, go na le hlatollo ya gabutši ka matla ka Pawulo ya go šupa yi le nnete, fote yi mmeya gabutši. Mo ga yona, ba mo hlatolla go le ‘ye mokopana, wa go ba le lefahla, wa makwende le diphaka, dintšhi tso tsa ho mahlong ne nkare di ya gahlanana fote nko yage ke mo yi lefiye.’”

The Oxford Dictionary of the Christian Church (ya 1997) yi bolabola ka taba yone ya gore yi ngwadiwwe botala mo yi re: “Di ka makega tsa gore puku ya ‘Mebereko’ yi na le dipetlopetlo tsa go tlala tsa dilo tsa nnete tsa setala.” Ka nako tsetsela tsa botala, puku ya The Acts of Paul and Thecla ke mo go kwaniwa nayo ka matla fote mahemuhemu ma re 80 ya maphephe ya puku yo ya Segerika ma sa le gona, le ka mebolabolo ye mengwana yi sa le gona. Byalo di ya šupetsa gore dithombhe tsa rune di yelana le dihlatollo tsa botala tsa go šupetsa gore mopostola yewa ke mo a le byang.

Mara o sa lebale gore go na le dilo tse dingwana tsa gabutši ka matla go feta gore Pawulo ke mo a le byang. Le mo Pawulo a kene a tšhomayela, batho ba bangwana ke mo ba mo poyila ka dilo tso o di bonang mo o mo lebelele ba re “mo a le mo ga rune wa lepoga fote mo a bolabola nkare o na le diteme kela go kakamela.” (2 Makor. 10:10) Fote re sa lebale gore o yye a tšhentšha gwa ba Mokreste a goga ke Jeso ka mohlolo. Re ka boya ra nagana ka so Pawulo a se segeleleng mo a le “sitša sa go hlawolega ga [Kreste] gore a sabalatse lebitso la [Jeso] ditšhabeng.” (Meber. 9:3-5, 15; 22:6-8) Se sengwana ke gore le rune re kwa di re gelepa mo re bala dipuku tsa ka Baebeleng tsa gore Jehova o berekisiye yene Pawulo go di ngwala.

Pawulo a sanka a ba le magetla ka taba la tso a di segeleleng mo a soko bane a ba Mokreste, fote aa hlaya gore o yemegiye byang. (Meber. 26:4, 5; Mafil. 3:4-6) O itseri: “Nna yene ke tla ku motšobong ga mapostola, fote a di ntshwanele tsa gore ba re ke nna mopostola.” (1 Makor. 15:9) O yye a ngwala fote a re: “Mo gaka, nna monna ye monyananyana ga bo ba hlawodiwweng ka mokana ga bona, ke f’lo kwediwa go baba, gore ke botse ditšhaba ditaba tsa go bafala tsa makgumo ya Kreste ya ma sa hlayisegeng lola.” (Maef. 3:8) Wone ke molayetsa wa gabutši stereka go feta tsa gore Pawulo ke mo a yemegiye byang.